Integrering med mobilt Internett

Norske Systek AS arbeider med løsninger for å integrere mobilt Internett i industrielle miljøer. Markedskoordinator Bjørn Sloth hevder ubeskjedent at selskapet – med sin mobile teknologiplattform – er blant de fremste i Skandinavia innen utvikling av nye anvendelser for mobilt Internett.

Systek har både telekomprodusenter, systemleverandører, operatører og innholdsleverandører på kundelisten.

I dagens marked for mobile løsninger er mange leverandører av ny teknologi ofte mer opptatt av å få produktene på markedet enn å sørge for kvalitet slik at kunden får nytteverdi ut av investeringene sine. Det mener i alle fall Systeks markedskoordinator: – Jeg tror at brukeren, spesielt den profesjonelle brukeren, ikke vil akseptere dette, og at vi vil få en avskalling av de mest useriøse aktørene.

Videreutvikler WAP

Fordi Wireless Application Protocol (WAP) er optimalisert for trådløse nettverk og telefoner, finnes et uttall bruksområder. Spesielt i distribuerende systemer egner WAP seg godt. Sloth mener at dagens WAP er en midlertidig løsning som vil utvikles videre og konvergere med andre løsninger.

Som en viktig del av sin satsing på mobilt Internett har Systek utformet en egen mobil teknologiplattform. – OLE for Process Controll (OPC) begynner nå å bli et standardisert grensesnitt for å hente ut data og kontrollere industrielle systemer. Hva er vel da mer naturlig enn å lage mobile Internett-anvendelser for dette grensesnittet, spør Sloth.

M-OPC er en løsning som gir tilgang til alarmer og hendelser generert fra en standard OPC-alarmserver, til forskjellige nettleserbaserte terminaler. OPC inneholder en klient som kobler seg til en eller flere OPC-servere og distribuerer alle alarmer og hendelser til en definert abonnementsliste.

Linux overtar

Sloth spår at de fleste systemleverandørene i fremtiden kommer til å kjøre sine administrative systemer på Linux. Det krever en integrasjon av tekniske Microsoft Com-baserte systemer med de administrative systemene. Men det oppstår et problem når det ene systemet er Microsoft Com-basert og det andre Linux-basert.

Derfor har Systek i sin demoversjon av M-OPC laget et Java-program hvor en bruker kan sette verdien på et prosesskontrollelement fra en standardnettleser og dermed generere en alarm ut til WAP-telefonen. Systek har med andre ord utviklet en bro mellom Java og Microsoft Com.

Kun fantasien begrenser

– Eksemplene på anvendelser begrenses bare av fantasien. Vi vil nok se en del løsninger som vil vise hvilken merverdi det er å ha brukerprogrammene på en mobil terminal. Ett eksempel er en komponent i et stort industrisystem, som selv fyller ut serviceskjema basert på målt slitasje og sender det til servicemannens WAP-telefon. Samme type system kan man tenke seg på biler, vaskemaskiner og kopimaskiner, men dette ligger nok litt lenger frem i tid.

Man vil også se nye interaksjonsformer med mobilterminalen. Selv om vi i nær framtid vil få større skjermer og skjermer med farger, vil en terminal man skal ha i lommen, ha både en begrenset skjerm og begrenset tastatur i forhold til sine større, stasjonære brødre. – Dette krever mye av oss som utviklere, i og med at informasjonen må organiseres mye bedre, men vi ser også på helt nye kommunikasjonsformer med mobilterminalen, sier Sloth.

Les mer om: