IKT

Installerer 12.500 PC-er

Disse skal settes i drift på Statoils kontorer og offshoreinstallasjoner i Skandinavia i løpet av mai og juni. ABB har også fått opsjon på å installere de siste 2500 maskinene som i juli skal installeres på kontorene Statoil har utenfor Skandinavia.

ABB har siden 1996 hatt en entrepriseavtale med Statoil som omfatter forvaltning av Statoils data- og telebrukerutstyr i Skandinavia. ABB får med denne avtalen i tillegg arbeidet med forhåndsplanlegging, håndtering og installasjon av det nye datautstyret samt retur av utstyret som blir erstattet.

(kas)

Les mer om: