Inspeksjon for glass

Inspeksjon for glass

Produksjon av glassbeholdere for farmasøytisk bruk | SPAMI, et selskap i Stevanato Gruppen, har utviklet et inspeksjonssystem for å forbedre kvaliteten til glassprodukter. Systemet bruker kontrollteknologier av høy kvalitet for å screene glassrøret når det ankommer fabrikken og når produktet er ferdig. Systemet inkluderer et visuelt inspeksjonssystem (NoVIS), et system for kontinuerlig temperaturmåling samt behandlingssytemet CLEANER med digitale bilder som er i stand til å finne og fjerne defekter så små som noen få mikrometer i det ferdige produktet. Det fullt integrerte prosessmaskineriet sørger for mål av glassrørdiameteren, veggtykkelsen og temperaturen ved bruk av infrarøde pyrometre (Pyrometer Annealing control) for en fullverdig kvalitetskontroll, og motoriserte brennere gir full kontroll over posisjoneringen deres.Bruken av dette systemet skal gi Stevanato en kvalitetsfordel sammenlignet med andre produsenter. I sitt avanserte system bruker SPAMI HMS Anybus omformere i koblingen mellom visuelle inspeksjonskameraer og PLSer som kontrollerer produksjonslinjene.

Les mer om: