HMS i byggebransjen

Innvandrere i håndverksyrker fire ganger oftere skadd på jobb

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp.

Innvandrere i bygg- og anleggsbransjen har er mer utsatt for risiko enn norske ansatte. lllustrassjonsfoto:
Innvandrere i bygg- og anleggsbransjen har er mer utsatt for risiko enn norske ansatte. lllustrassjonsfoto: (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.)

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp.

Innvandrere i håndverksyrker blir fire ganger oftere skadd på jobb enn nordmenn. De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp.

Tallene kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Helseplager, ubekvemme stillinger og færre pauser 

Den viser at innvandrere i håndverksyrker oftere rapporterer om helseplager enn norske håndverkere. I tillegg rapporterer de oftere om løft i ubekvemme stillinger og stående arbeid, og at de sjeldnere kan ta pauser. Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg.

– Rapporten viser at håndverkere som er innvandrere er mer utsatt for risiko enn norske. Arbeidsgivere og de som leier inn innvandrere eller utenlandske arbeidstakere, må bli bedre til å forebygge og redusere risiko for denne gruppen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet

Les også

Flest dødsfall og ulykker

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. Rapporten viser at antallet meldte skader i bygg- og anlegg har gått noe ned de siste årene, men at det fortsatt ligger litt høyere enn gjennomsnittet for alle næringer.

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Seks av de døde var utenlandske borgere.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå