FAGARTIKLER

Innovasjon og entreprenørskapMålet til Innovasjon Norge er å bidra til at Norge innen 2010 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Entreprenørskap har blitt satsningsområde. Forskningsrådet har som et av hovedmålene å bidra til forskning som styrker norsk innovasjonsevne.

Singapore står overfor tilsvarende utfordringer som Norge: Hvordan sikre videre verdiskaping i eget land i en stadig mer global og kunnskapsbasert økonomi og med mer konkurranseutsatt produksjon? For Singapore er denne utfordringen særlig merkbar pga. andre land i regionen med relativt billigere arbeidskraft og med ambisjoner om stadig mer kunnskapsbasert verdiskaping. Singapore startet derfor for alvor satsingen på entreprenørskap for fem år siden. Hva har Singapore utrettet og hva kan Norge lære av?

Mange utfordringer

Et av de første viktige tiltakene var etableringen av " Technopreneurship Investment Fund" i 1999 på omtrent åtte mrd. kroner for å tiltrekke mer risikovillig investeringskapital. I tillegg har det blitt flere virkemidler i form av skattereduksjoner, tilskudd og relaterte offentlige organisasjoner.

Det gjenstår imidlertid noen viktige utfordringer. En utfordring er knyttet til fortsatt noen etableringshemmende lover og regler, selv om Singapore regnes som et av verdens mest næringsvennlige land. Tiltak for å bedre på denne situasjonen er bl.a. opprettelsen av et råd bestående av sentrale næringslivspersoner og myndighetspersoner. Alle avslag fra byråkratiet på forslag fra etablerere om forbedring av regelverket skal forsvares overfor dette rådet. Dette har endret byråkratiet til å tenke mer " hvorfor ikke?" før andre spør dem om det. Som et eksempel har dette bl.a. ført til muligheten til å etablere sin virksomhet i hjemmet, noe som sparer etablerere store kostnader i en tidlig fase. Et annet tiltak har vært at relevante myndighetsbyråer måles i forhold til sin næringslivsvennlighet i form av f.eks. avgifter, åpenhet og behandlingstid.

Ulike tilskuddsordninger

En annen utfordring er knyttet til tilgang på investeringskapital. Det finnes flere ulike tilskuddsordninger til etablerere og små og mellomstore bedrifter (SMB). Utfordringen for mange er imidlertid å navigere blant alle ordningene for å finne hva som passer akkurat dem. Nå søker imidlertid virkemiddelapparatet proaktivt å gjøre denne navigeringen for den enkelte bedrift, for dermed å forenkle tilgangen til tilskudd. Et annet planlagt tiltak for å skaffe kapital, er å samle lånebehovet til flere SMB-er i forhold til det profesjonelle kapitalmarkedet, og dermed fungere som en virtuell bank for SMB-er. Et tredje planlagt tiltak er å restrukturere tilskudd for kunnskapsintensiv virksomhet. Inntil nå har ikke tilskuddene kunnet bli benyttet til markedsundersøkelser eller prototyping. Dette må endres for å få til private investeringer i bedrifter hvor teknologien fortsatt er umoden. Et fjerde tiltak er at oppfinnere skal kunne beholde eierskapet til patenter hvor offentlige tilskudd har blitt gitt, noe som vil øke insentivet for kommersialisering.

Singapore arbeider meget målrettet mot økt verdiskaping gjennom innovasjon og entreprenørskap. Bl.a. Gründerskolen ved Universitetet i Oslo har tatt konsekvensen av dette. Sammen med Innovasjon Norge og ambassaden har de et nært samarbeid med sentrale aktører i Singapore.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.