Innførte interaktive kart – innbyggerne ble mer engasjert i planarbeidet

Flesberg kommune har testet tilbakemeldinger via interaktive kart. Resultatet var flere og bedre tilbakemeldinger.

Innførte interaktive kart – innbyggerne ble mer engasjert i planarbeidet
Flesberg skole står ferdig med skolebygg og svømmehall. Nå skal kommuneplanen sikre best mulig bruk av området rundt. Foto: Spinn arkitekter

Innbyggerne i norske kommuner er de som kjenner behovene best. Likevel kommer de ofte for sent inn i planprosessene til at de får reell innflytelse, og mange kvier seg for å ta ordet i åpne folkemøter.