Ingeniørutdanning og praksis

  • forum
Savnet av industripraksis er så stort at det nå er organisert opplegg hvor fagarbeidere kan utdanne seg til ingeniører over et visst antall år. Da har man plutselig råd til dette likevel?

Dette rimer dårlig med tidligere avgjørelser. Siem-komiteen som organiserte overgangen til treårige ingeniørhøyskoler ba i sin tid om et bestemt antall ettårige hospitantplasser. Industriforbundet sa tvert nei. "Vi har ikke råd. "

Er det mulig å få et profesjonelt svar på følgende spørsmål: Hvorfor kreves det ikke ett års praksis i forbindelse med en ingeniørutdanning?

John Myrmel

Medlem NITO

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå