ARBEIDSLIV

Ingeniørpartner i Europa

– Vi håper å øke prosjektmengden på det europeiske markedet, og få delta i flere forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom EUs rammeprogram, sier administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen.

Top E er en ingeniørsammenslutning av fremstående ingeniørfirma fra en rekke europeiske land. Nettverket er organisert som en såkalt European Economic Interest Group (EEIG) og opptrer som en enhet overfor EU.

Partnerne i Top E driver videre utstrakt utveksling av medarbeidere mellom selskapene. Det betyr at TCs medarbeidere for eksempel kan jobbe en periode i det italienske partnerfirmaet, og omvendt. Nørgaard Madsen mener TC har en del å bidra med innenfor energi og energiøkonomisering, styring av store prosjekter og inneklima.

– En slik utveksling er positiv for alle parter, og jeg tror ordningen vil styrke TC i rekrutteringen, sier Madsen.

Partnerne skal være representanter for hverandre på deres respektive hjemmemarked. TC kan eksempelvis bistå en tysk partner i forhold til den norske Plan- og bygningsloven, mens en fransk partneren ivaretar lokale myndighetskrav for TC under et eventuelt oppdrag i Frankrike. Dersom en norsk utbygger i utlandet ønsker lokale partnere, kan TC anbefale sine kontakter, og omvendt.

Les mer om: