ARBEIDSLIV

Ingeniørmyte avlives

Det er etter hvert mange ingeniørhøgskoler som arrangerer elevpresentasjoner for kandidatenes hovedoppgaver. Høgskolen i Østfold var først ute. De hentet ideen fra Sverige.

Ved Høgskolen i Vestfold har de nylig hatt utstilling med presentasjoner av alle elevarbeidene i fem år.

- Presentasjonen inngår som en del av det avsluttende hovedprosjektet ved avdeling for realfag og ingeniørutdanning, sier rektor Halvor Austenaa.

- Dette er et helt bevisst valg. Evnen til å kommunisere et budskap på en klar, tydelig og troverdig måte, blir stadig viktigere i vårt samfunn. Det gjelder ikke minst ingeniørene, som tradisjonelt har vært altfor anonyme i samfunnsdebatten, sier Austenaa.

Gulrot

Utstillingen og presentasjonene foregår uavhengig av karaktersetting. For å få studentene til å legge seg ekstra i selen for å lage gode presentasjoner, har rektor satt opp to priser for beste stand; en fagjurypris og en publikumspris.

Teknisk Ukeblads utsendte hadde gleden av å delta som medlem i fagjuryen. Sammen med Austenaa gikk vi hele runden og fikk oss presentert (nesten) alle de 46 arbeidene. Og la det være sagt med en gang; her var en mengde visuelle effekter, kreativitet og markedsføringsevne.

Austenaa var også stort sett godt fornøyd med sine elever. - Vi ser at presentasjonene blir bedre og bedre for hvert år. Noen av oppgavene er av en slik natur at de er mindre presentasjonsvennlige. Men også mange av disse ble presentert på en interessant måte, sier Austenaa.

Trygve Egenes og Arne Lassen Urdal, begge jurymedlemmer og tidligere elever ved HVE for rundt ti år siden, er enige i at presentasjonsnivået ligger på et høyere nivå enn tidligere.

- Men det legges også langt større ressurser inn i denne delen av hovedoppgaven enn før. Enkelte av gruppene vi har sett i dag, har hatt budsjetter helt opp mot 100 000 kroner. Slik var det ikke i våre dager, sier de to.

Stort spenn

De presenterte arbeidene fordelte seg på områdene datateknikk, maritim elektro-automasjon, maskin og elektronikk, eller en kombinasjon av de ulike fagretningene.

Svært mange av hovedprosjektene er også utført i nært samarbeid med det lokale næringsliv. Vårt inntrykk er at mange ligger på et høyt profesjonelt nivå. Mange vil sikkert være aktuelle å videreføre som nyttige verktøy i de samarbeidende bedrifter.

Profesjonaliteten bekreftes også av at hele tre av prosjektene inneholdt patentsøkte løsninger, hvilket naturlig nok la en del begrensninger i selve presentasjonen.

Atter andre av gruppene hadde valgt å gjennomføre hovedprosjektet sammen med valgfaget studentbedrift. For mange av disse var målet klart; å etablere egen bedrift så snart som mulig.

Kan bli bedre

Både studenter, besøkende, fagjury og rektor var godt fornøyd med årets HVExpo, også primus motor for arrangementet, høgskolelektor Roy Rasmussen.

Men både Rasmussen og Austenaa, som naturlig nok kjenner alle arbeidene ut og inn fra før, ser likevel at noen av kandidatene burde fått mer ut av sine presentasjoner.

- Det er fremdeles arbeider med et meget høyt faglig innhold hvor prosjektdeltakerne ikke helt har klart å formidle sitt unike arbeid.

Stabil søkning

Som rektor har Austenaa allerede tankene rettet mot høstens studentopptak. Han karakteriserer søkningen som stabil. - Vi forsøker hele tiden å trekke inn nye grupper ved å tilby tilpasningsfag. Alle som har den rette fagkombinasjonen fra før, eller som tar de nødvendige tilpasningsfagene, kommer inn. Men det er ikke sikkert de kommer ut igjen. Første året er som regel bøygen, sier Austenaa.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.