ARBEIDSLIV

Ingeniørmangel

FERIEN ER OVER og folk er forhåpentligvis fulle av energi til å ta fatt på nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Men ikke alle. Kravet til omstilling og effektivitet medfører at stadig flere, både unge og gamle, blir utbrente. Arbeidspresset er enormt i vårt teknifiserte samfunn. Årsaken er mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Norge er på vei fra industri- til kunnskapssamfunnet; et samfunn som i stadig større grad er avhengig av gode kommunikasjoner, konkurransedyktige bedrifter og høyt kvalifisert personell – ikke minst innen de tekniske fagområdene. Derfor er det å beklage at færre studenter søker tekniske fagskoler og ingeniørstudenter på universitet og høgskoler. Realfag er i realiteten åpne studier, mens tidligere tiders planke; jusstudiet, er lukket.

Tendensen er ikke unik for Norge, men gjelder hele den vestlige verdenen. I Sverige frykter ledende teknologibedrifter at mangelen på kvalifisert arbeidskraft tvinger bedriftene til å flytte, blant annet til Østen. Dette sier de i et land der antallet ingeniører og sivilingeniører etter forholdene er dobbelt så mange som i Norge.

Det svikter mest i søkningen til de tradisjonelle ingeniørstudiene. Dette er underlig – ettersom mangelen på arbeidskraft er stor. Mange fryktet at fjorårets store nedgang i oljevirksomheten skulle gi omfattende ledighet blant ingeniører, men de aller fleste er allerede over i andre sektorer. Allerede om få år vil ingeniørmangelen medføre at store deler av offentlig sektor får vanskeligheter. Store komplekse enheter, eksempelvis moderne sykehus, krever solide tekniske kunnskaper. Og dersom telekommunikasjoner, energiforsyningen, transportnæringene og industribedriftene skal drives videre, må ingeniører i ilden. Om virksomhetene i tillegg skal fornye seg i takt med utviklingen, er det nødvendig med påfyll av stadig ny og kompetent arbeidskraft.

Magnus Lagabøter innførte begrepet om som sier at "med lov skal landet bygges". Men det er ingeniørene som leder og gjennomfører utbyggingen. Kunnskapssamfunnet krever ikke flere lover, men ingeniører.

Les mer om: