Ingeniørkraft til leie

  • Arbeidsliv

Sandvika: - Vi har både faste og prosjektansatte i Technogarden Engineering Resources AS, sier Bjørn Harald Aadne, daglig leder i selskapet. Siden starten ved årsskiftet har de ansatt over 30 konsulenter.

- Konseptet er at kundene vil styre prosjekter i eget hus, men trenger hjelp. Det er et marked vi i Norconsult ikke er rettet mot. Derfor har vi laget Technogarden, sier adm. direktør John Nyheim i Norconsult. Han er også styreformann i det nye selskapet. Selv om Technogarden har egne ansatte, poengterer begge viktigheten av synergieffekter både i forhold til teknisk fagmiljø, kompetanseutvikling og kvalitetsprofil.

Stort marked

Nyheim anslår rekrutterings- og utleiemarkedet av teknisk kompetansepersonell i Norge i dag til å utgjøre rundt tre til fire milliarder kroner, og det nordiske markedet er nesten tre ganger så stort.

- Hvis vi kan ta en god bit av dette, er vi fornøyd, sier han. Omsetningen i oppstartåret blir på vel 20 millioner kroner, og det vil også bli overskudd av virksomheten.

Erfaring

For å drifte og utvikle Techogarden har Norconsult fått på plass et lederteam med betydelig erfaring fra ingeniør- og bemanningsbransjen. Trioen Frode Evensen, Erik Eidsvig og Bjørn Harald Aadne har til sammen 20 års fartstid fra lederstillinger i bemanningsbransjen, i tillegg til mange års erfaring fra ulike ingeniørmiljøer. Aadne har også tidligere arbeidet i ti år hos Norconsult den gang det het Berdal Strømme.

Rekruttering av fagfolk med fokus på teknisk kompetanse er en del av virksomheten.

- Vi har en database hvor vi kan hente ut folk. Med støtte i det sterke fagmiljøet hos Norconsult har vi mulighet til å finne de riktige kandidatene for våre oppdragsgivere. Vårt fokus er kun teknisk kompetanse, der er vi spesialister og har gjort flere rene rekrutteringsprosesser til faste stillinger, sier Aadne.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå