ARBEIDSLIV

Ingeniørkraft til leie

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
8. nov. 2004 - 08:05

Sandvika: - Vi har både faste og prosjektansatte i Technogarden Engineering Resources AS, sier Bjørn Harald Aadne, daglig leder i selskapet. Siden starten ved årsskiftet har de ansatt over 30 konsulenter.

- Konseptet er at kundene vil styre prosjekter i eget hus, men trenger hjelp. Det er et marked vi i Norconsult ikke er rettet mot. Derfor har vi laget Technogarden, sier adm. direktør John Nyheim i Norconsult. Han er også styreformann i det nye selskapet. Selv om Technogarden har egne ansatte, poengterer begge viktigheten av synergieffekter både i forhold til teknisk fagmiljø, kompetanseutvikling og kvalitetsprofil.

Stort marked

Nyheim anslår rekrutterings- og utleiemarkedet av teknisk kompetansepersonell i Norge i dag til å utgjøre rundt tre til fire milliarder kroner, og det nordiske markedet er nesten tre ganger så stort.

- Hvis vi kan ta en god bit av dette, er vi fornøyd, sier han. Omsetningen i oppstartåret blir på vel 20 millioner kroner, og det vil også bli overskudd av virksomheten.

Erfaring

For å drifte og utvikle Techogarden har Norconsult fått på plass et lederteam med betydelig erfaring fra ingeniør- og bemanningsbransjen. Trioen Frode Evensen, Erik Eidsvig og Bjørn Harald Aadne har til sammen 20 års fartstid fra lederstillinger i bemanningsbransjen, i tillegg til mange års erfaring fra ulike ingeniørmiljøer. Aadne har også tidligere arbeidet i ti år hos Norconsult den gang det het Berdal Strømme.

Rekruttering av fagfolk med fokus på teknisk kompetanse er en del av virksomheten.

- Vi har en database hvor vi kan hente ut folk. Med støtte i det sterke fagmiljøet hos Norconsult har vi mulighet til å finne de riktige kandidatene for våre oppdragsgivere. Vårt fokus er kun teknisk kompetanse, der er vi spesialister og har gjort flere rene rekrutteringsprosesser til faste stillinger, sier Aadne.