ARKIVNYHETER

Ingeniører i høyspenning

KOMPETANSE:Hortens elektronikkmiljø er redd for å miste kompetanse i dagens vanskelige arbeidsmarked. FOTO: SENSONOR
KOMPETANSE:Hortens elektronikkmiljø er redd for å miste kompetanse i dagens vanskelige arbeidsmarked. FOTO: SENSONOR Bilde: Sensonor

- Det har vært en dramatisk økning i arbeidsledigheten blant arbeidstagere med høyere utdanning og høy kompetanse i Horten sammenlignet både med resten av Vestfold og med hele landet, sier distriktsarbeidssjef Hans Bergåker i Aetat Horten.

Inn under høyere utdanning regner han i denne sammenheng fire kategorier; folk med noe utdanning utover videregående, som for eksempel teknisk fagskole, høyere utdanning lavere grad og høyere grad, samt forskerkompetanse.

- I fjor på denne tiden var det på landsbasis i alt 70.058 ledige. Av disse kommer 14.519 inn under de fire nevnte kategoriene, det vil si 20,7 prosent. Tilsvarende tall for i år er henholdsvis 91.632 og 20.745, altså en økning til 22,6 prosent. I Horten var det i fjor 446 helt ledige og 90 tilhørende de fire kategoriene, tilsvarende 20,2 prosent. I år er tallene 146 av 545. Det betyr en økning til hele 26,8 prosent, sier Bergåker.

Før Alcatel Space

I disse tallene er ikke medregnet den senere tids utvikling i Alcatel Space, hvor Alcatel nå har besluttet å legge ned virksomheten.

Tidligere administrerende direktør Sverre Bisgaard arbeider riktignok med å etablere et nytt selskap med nye eiere tuftet på kompetansen i Alcatel Space.

Men uansett hvor stor og grundig innsats Bisgaard legger i dette arbeidet, ligger det i kortene at resultatet uansett vil påvirke ledighetstallene i negativ retning, det vil si større tall.

Sensonor er den andre store bedriften i området som er rammet av permisjoner og oppsigelser det siste året, blant annet gjennom nedleggelse av utviklingsavdelingen i fjor.

Hos Sensonor er det nå en viss lettelse etter at bedriften er tilført 100 millioner kroner i etterlengtet kapital fra tysk-nederlandske Infineon ved utstedelse av 100 millioner aksjer til tegningskurs en krone.

Avtalen med Infineon omfatter også et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i selskapet for to kroner pr. aksje. Ledelsen gir uttrykk for tro på at Infineons inntreden vil sikre arbeidsplassene i selskapet på sikt.

AKOM

Horten og Vestfold har i mange år markedsført seg som Electronic Coast, og regionen har uten tvil trukket til seg betydelig elektronikkompetanse.

- Slik situasjonen nå har utviklet seg, er det viktig å sørge for at vi beholder denne kompetansen. Det er derfor utarbeidet en prosjektplan for arbeidskompetanse (AKOM) innen elektronikk- og mikroteknologiindustrien i området.

Et prosjektmål vil være å videreutvikle de enkeltes kompetanse slik at de har relevant kompetanse når markedet igjen bedrer seg. Det kan også være at noen vil forsøke å etablere egen virksomhet, sier Bergåker.

I styret for AKOM-prosjektet sitter representanter fra Høgskolen i Vestfold, Microtech Innovation, Aetat og Horten kommune.

Kongsberg omorganiserer

Kongsberg-gruppen er også en stor arbeidsgiver for elektronikkingeniører i Horten. Mange av disse vil bli berørt av en pågående omorganisering i Kongsberg Maritime. Kongsberg Simrad og Kongsberg Maritime Ship Systems AS har henholdsvis 145 og 300 av sine ansatte i Horten.

Begge er i dag selvstendige aksjeselskaper under Kongsberg Maritime, men skal nå fusjoneres inn i moderselskapet og bli resultatenheter. På denne måten blir strukturen mer lik den Kongsberg-gruppen har i sin andre hovedgren, Kongsberg Defence and Aerospace.

- De fleste ansatte skjønner argumentene for denne omorganiseringen, som skal føre til et tettere samarbeid og gjøre oss mer effektive, spesielt på store eksportmarkeder som Kina. Men slike omorganiseringer fører ofte til kostnadsreduksjoner i form av bemanningskutt, noe vi vil jobbe for å unngå, sier NITO-tillitsvalgt ved Kongsberg Simrad, Roar Martinussen.

Det er foreløpig uklart hvor mange det eventuelt vil være snakk om. Det eneste man vet så langt, er at prosessen skal være sluttført før ferien.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.