ARBEIDSLIV

Ingeniørene skjermes i Tyskland

Ledigheten er på full fart oppover i Tyskland. I oktober var det registrert 3.725.000 arbeidsledige og både myndigheter og organisasjoner regner at tallet vil stige til godt over fire millioner i løpet av vinteren.

Men ingeniørene blir spart. Det er nå 5500 ubesatte stillinger for maskiningeniører og 4100 ubesatte stillinger for elektroingeniører, skriver VDI Nachrichten.

Ifølge det tyske ingeniørtidsskriftet har tysk industri lært av problemene som fulgte i kjølvannet av forrige store oppsigelsesbølge tidlig på 90-tallet. Den bølgen rammet ingeniørene hardt, men minst like hardt rammet den industrien i form av en påfølgende ingeniørmangel.

Selv om hvert tredje tyske selskap planlegger kutt i arbeidsplasser neste år og kun hvert tiende selskap planlegger vekst er det få eller ingen som vil kvitte seg med ingeniørstillinger.

Les mer om: