TEKNOLOGIBRAGDEN

Ingeniørbragden 2010:
Kabelsjekk hindrer strømstans

STOLT: Administrerende direktør Per Nossen i Wirescan er glad for å bli nominert til prisen Årets ingeniørbragd.
STOLT: Administrerende direktør Per Nossen i Wirescan er glad for å bli nominert til prisen Årets ingeniørbragd. Bilde: Anders Johansson
Tore Stensvold
9. nov. 2010 - 15:13

Wirescan:

  • Etablert 2005 i Halden. Springer ut fra IFE, Halden.
  • Utviklet system og modell for diagnostisering og overvåking av kabler, opprinnelig for kjernekraftverk.
  • Ble i 2006 med i Forskningsrådets Petromaks-program for å utvikle teknikken til bruk offshore.
  • Ansatte: 5 (ansetter flere medarbeidere i høst)
  • Kunder: Kjernekraftverk, transmisjons- og distribusjonsselskaper, kraft- og kabelindustrien, olje- og gasselskaper.

Hvis en strømkabel er i ferd med å ryke, kan selskapet Wirescan i Halden lokalisere stedet som er kritisk med en nøyaktighet på 0,3 prosent av kabellengden.

Overvåking av strømkabler, enten det er høyspent, lavspent eller signalkabler eller om de er korte eller lange, spiller ingen rolle. Wirescan mener de har en bedre og mer nøyaktige metode enn andre.

Matte

Hemmeligheten bak er algoritmer – det vil si hvordan de blir brukt. Wirescan har patentsøkt teknologien og utviklet programvare og metodikk for tilstandskontroll, LIRA (LIne Resonance Analysis).

Nå er bedriften også kandidat til å bli årets ingeniørbragd.

– Dette året kan absolutt betraktes som et gjennombruddsår for selskapets posisjonering internasjonalt, sier administrerende direktør Per Nossen til Teknisk Ukeblad. Det har likevel ikke vært noen dans på roser.

Wirescans R&D Manager, Paolo Fantoni. Måling på kabel via SF6 endeavslutning, Hamburg Tyskland  - kjernerkraftverk
I BRUK: Forskningssjef Paolo Fantoni i Wirescan foretar måling på kabel via SF6 endeavslutning ved et kjernekraftverk i Hamburg. Wirescan

Emisjoner

– I 2008 ble de nominert til innovasjonsprisen ved ONS, men vant ikke. Etter det har vi jobbet livet av oss for å få dette til å ta av, sier Nossen. Selskapet består nå av fem medarbeidere, men flere nye er på vei inn.

Nye eiere med mer kapital er også på vei. Tidligere i våres ble Siemens Venture Capital den største eieren med 30 prosent av aksjene. Såkorn Invest, IFE Venture og Procom Venture er også eiere. Enda en stor investor og industriell eier er på vei inn som både vil tilføre kapital og gi strategisk markedstilgang. Det styrker selskapet foran enda større gjennombrudd.

– Nye eiere gir oss tilgang til et utrolig nettverk. Nå bygger vi opp organisasjonen for å ta større oppgaver internasjonalt innen el-forsyning, olje og gass ,kjernekraft og nye markeder innen offshore vindkraft, sier Nossen.

Stråling og kabler

Wirescan ble opprettet i 2005 for å kommersialisere teknologien som Institutt for energiteknikk (IFE) hadde utviklet i regi av Halden Reactor Project. Teknologien ble utviklet fordi kjernekraftverkene hadde behov for å øke konsesjonstiden fra 40 til 60 år og da måtte tilstanden til eksisterende kabler både i og utenfor strålingsområder kunne dokumenteres.

Veien derfra til andre kabler i tøffe omgivelser ga seg selv i offshorelandet. Med støtte fra Petromaks-programmet, begynte utviklingen av teknikken til å kunne benyttes under vann offshore.

Nå benyttes teknikken både innen kjernekraftindustrien, i oljeindustrien og av kabel- og energiselskaper. Wirescan-teknikken kan benyttes i alle bransjer hvor kravene til regularitet sikres med tilstandskontroll og planlagt vedlikehold og hvor eventuell reparasjonstid kan reduseres ved planlegging i forkant.

Wirescan kabeltesting: Det er lett å finne kabelfeil når den er fremme i lyset. Verre er det når den er nedgravet eller ligger på havets bunn. Wirescan: IFE gjennomførte selv en test på en 500 m lang kabel i sjøen.
SUBSEA: Kontroll av kabler som ligger på flere hundre meters havdyp er komplisert. Men med Wirescans utstyr kan det gjøres tørt. IFE

Etablert teori

Selskapet har patentsøkt en ny teknologi, LIRA, som blant annet bruker transmisjonslinjeteori.

Med LIRA kan Wirescan overvåke tilstand og detektere endringer på isolasjonen til kabler, enten der er i kjernekraftverk, på havbunnen mellom oljeinstallasjoner eller vindkraftverk til sjøs eller på land.

– Vi sender inn hvit støy over et bredt frekvensområde, helt opp til 100 MHz. Så analyserer vi impedansspekteret til kabelen, forklarer Nossen.

Wirescan kan detektere svakheter med en nøyaktighet på 0,3 prosent av kabelens lengde.

– I Tyskland ble feil på en 5000 meter lang, 380kV kabel fastslått med en nøyaktighet på 0,2 prosent, det vil si innne en 10-meters lengde, sier Nossen.

Få konkurrenter

Det finnes flere konkurrerende teknikker for feillokalisering, men bare noen få innen tilstandskontroll.

– Neste år håper vi å få ferdig teknikken som gjør at vi kan få tidlig varsling av degradering eller feil på isolasjonen også mens kablene er påsatt spenning, sier Nossen.

Selskapet jobber også med online, sanntidsmåling. Da slipper man å reise ut og koble seg på kabelen som skal måles. Alt måleutstyret er allerede på plass og kommunikasjon etablert permanent.

KONTROLL: Wirescans utstyr koblet på anlegget i et kjernekraftverk i Tyskland. Utstyret er uvtiklet for å kunne konrollere kabler i strålingsfarlige områder uten å kunne inspisere manuelt.
KONTROLL: Wirescans utstyr koblet på anlegget i et kjernekraftverk i Tyskland. Utstyret er uvtiklet for å kunne konrollere kabler i strålingsfarlige områder uten å kunne inspisere manuelt. Wirescan

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.