ARKIVNYHETER

Ingen ville skifte ut bilvekt

En vekt av denne typen er moden for utskifting etter bare 13 års drift. Vegvesenet håper den neste kan stå lenger.
En vekt av denne typen er moden for utskifting etter bare 13 års drift. Vegvesenet håper den neste kan stå lenger.

Vegvesenet har nå innledet direkte forhandlinger to entreprenører for å få jobben gjort. De to er NCC og Kløfta-firmaet Agathon Borgen. Loven gir åpning for å gå inn i slike forhandlinger når ingen gir anbud etter en vanlig utlysning.

Vekta ved Minnesund brukes til å måle akseltrykk på lastebiler. Den er fire meter lang og 3,5 meter bred. Den er flittig brukt, og ikke bare av Vegvesenet. Sjåførene bruker den ofte til selvkontroll, hvert døgn registreres det over 100 frivillige veiinger.

Vekta kom på plass så sent som i 1994, men vegsaltet har tæret hardt på den, og rustangrepene er nå så alvorlige at utskifting er uunngåelig. Foreløbig har den ikke vist gale tall, men Vegvesenet kan ikke vente på at det skal skje. Det kan få katastrofale konsekvenser.

Oppdraget omfatter utskifting av selve vekta pluss noe entreprenørarbeid. Vegvesenet håper at bedre avrenning av saltholdig vann vil gi den nye vekta lengre levetid enn den nåværende.Les mer om: