ENERGI

Ingen ny norsk vindkraft på ti år. NVE-sjefen spår full stopp

NVE-sjef Kjetil Lund tror vi kan få full stopp for norsk vindkraft på land i fem til til år.

Det kan bli full stopp for vindkraft på land i Norge. Her fra vindkraftverket på Lista.
Det kan bli full stopp for vindkraft på land i Norge. Her fra vindkraftverket på Lista. Foto: Fred. Olsen Renewables
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Aldri er det blitt bygd mer vindkraft i Norge enn de siste tre årene. Men nå kan det bli slutt. Ifølge sjefen for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, kan det bli stopp i all vindkraftutbygging her til lands i opptil ti år.

– Det kommer ikke ny vindkraft av særlig omfang i Norge på mange, mange år, sier Lund til Teknisk ukeblad (TU).

– Dette er ikke noen meningsytring fra min side. Det er ren matematikk. Det er bare å se på hvor mye tid de ulike fasene tar, sier han.

Nytt konsesjonsregime tar tid

Det var under en vindkraftdebatt i regi av Fridtjof Nansens institutt (FNI) at Kjetil Lund slapp katta ut av sekken. I to år har NVE hatt en midlertidig stopp for nye vindkratkonsesjoner. Nå tror Kjetil Lund stoppen vil bli utvidet med minst fem år, kanskje så mye som ti.

– Jeg er ferdig som politiker. Nå er det forvaltning som gjelder og denne jobben er både spennende og viktig, sier Kjetil Lund.
NVE-sjef Kjetil Lund mener det vil bli tildelt svært få nye vindkraftkonsesjoner de neste ti år. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Det vil ikke bli bygd ut noen særlig mer vindkraft i Norge på fem til ti år, uttalte Lund under debatten i Arendal.

Overfor Teknisk ukeblad utdyper NVE-sjefen. Han viser til at Stortinget skal vedta et helt nytt konsesjonsregime for vindkraft, der alle saker skal behandles etter nye regler i Plan- og bygningsloven.

– Alt dette vil ta lang tid å ferdigstille og operasjonalisere, sier han til TU.

– Før vi kan tildele nye konsesjoner, må det nye konsesjonsregimet for vindkraft på plass. Dette skal utredes av regjeringen og legges fram for Stortinget og det skal lovendringer til i Plan- og bygningsloven, sier han

Lund peker også på at den nye konsesjonsbehandlingen kommer til å være mer omfattende enn i dag, med mer vekt på lokal forankring og naturhensyn.

– Bare det å søke om konsesjon kan ta mange år. Det er derfor jeg sier det fort kan gå fem til ti år før vi får noen nye store vindkraftverk, utdyper han. 

Et rush av utbygginger i 2020

I 2019 og 2020 var det rekordhøy utbygging av vindkraft i Norge. I 2020 leverte vindkraften 10 terawattimer (TWh) elektrisitet, nesten 79 prosent mer enn i 2019.

Bakgrunnen var vedtak i NVE samme år, om at ingen nye vindkraftkonsesjoner ville bli fornyet etter 2021. Vedtaket førte til et rush av utbygginger, fordi selskapene var redd for å miste konsesjonene sine.

– Ja, det er en viktig grunn til rushet at utbyggerne ville nå denne fristen, svarer Lund på spørsmål fra TU. Han sier det vil komme mange nye utbygginger også i år, men sier NVE deretter venter nesten full stopp.

– Nå er vi på oppløpssiden. Vi venter noen få utbygginger også neste år. Deretter vil det ikke komme noen ny vindkraft på mange, mange år, spår Lund.

Det var Stortinget som denne våren vedtok at konsesjonsregimet for vindkraft skal legges om. Det skal stilles strengere krav til vindkraftverkenes høyde og avstand til bebyggelse.

I tillegg har Stortinget bedt om at alle nye konsesjoner må behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette betyr at kommunene selv vil få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg. Samtidig strammes tidsrammen inn. Et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.

Les også

– Uheldig, mener bransjen

Kjetil Lund tror det vil ta lang tid før det nye konsesjonsregimet er på plass.

– Før vi kan tildele nye konsesjoner, må det nye konsesjonsregimet for vindkraft på plass. Dette skal utredes av regjeringen og legges fram for Stortinget, og det skal lovendringer til i plan- og bygningsloven, sier han.

Seniorforsker Tor Håkon Jackson Inderberg ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) mener forsinkelsene er uheldige.

– Den backlashen vi har sett i vindkraftutbyggingen, er uheldig. Det skaper utfordringer både for kommunene og for bransjen. Det vil være til fordel for alle parter med en avklaring og at man får den nye konsesjonsordning på plass fortest mulig, sier han. Han mener også de som er kritisk til vindkraft vil ha fordel av at det kommer et system på plass som avklarer forholdet til naturverdiene.

–Ti år har vi ikke råd til å vente, sier Eivind Heløe i Energi Norge. Foto: Energi Norge

Energibransjen selv mener ti års konsesjonsstopp er altfor lenge.

– Det vil føre til et stort verditap. Dersom vi må vente ti år på nye utbygginger, truer det hele den kompetansebasen som norsk vindkraft nå har bygd opp. Da vil bransjen kunne forvitre, sier Eivind Heløe, som er direktør for fornybar energi og miljø i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

– Bransjen har vært forberedt på at det ville komme en stopp i konsesjoner. Vårt utgangspunkt er at vi må ta den tiden vi trenger var for å normalisere hele debattklimaet og finne fornuftige løsninger. Men ti år har vi ikke råd til å vente, sier han.

Heløe stiller også spørsmål ved om det er fornuftig å legge konsesjonsregimet inn under plan- og bygningloven.

– Spørsmålet er om kommunene har den nødvendige kompetansen til å ta tilstrekkelige miljøhensyn. Noen har det, andre ikke. Her tror jeg forskjellsbehandlingen kan bli systematisk, sier han.

 

Les også