Ingen ny BNL-sjef med det første

Ingen ny BNL-sjef med det første
GOD TID: Jan Halstensen sier at BNL har god tid og ikke vil forhaste seg med å finne ny direktør for foreningen. Bilde: Joachim Seehusen

Det var på styremøte i går, onsdag fjerde januar Ketil Lyng ga beskjed om at han trekker seg.

Allerede er det satt ned et utvalg med medlemmer fra styret der styreleder Jan Halstensen, Dag Andresen fra Veidekke og Torill Wollebekk fra Blikkenslagermestrene Henry Hansen og Sønn er med.

Bakgrunn: BNL-sjefen trekker seg

Fremme styresak

Dette utvalget skal vurdere blant annet hva slags prosess man skal gjennomføre og ha en første tenkning rundt hvilke kvalifikasjoner det er viktig for den nye lederen å ha, og hva slags person man skal se etter.

– Vi skal fremme en sak for styret, men det er viktig å understreke at vi har godt tid, sier Halstensen.

Da avtroppende leder Ketil Lyng ble sykmeldt sent i fjor ble Arne Skjelle konstituert som administrerende direktør. Skjelle har lang fartstid, blant annet som administrerende direktør i Byggevareindustriens forening og kjenner BNL systemet svært godt.

– Vi er ikke i en situasjon der vi må hoste opp en leder uten å bruke tid på å finne den riktige.

Kommentar: Intern maktkamp i BNL

Ikke endringer

Det har skapt noe turbulens at Jan Halstensen har gitt uttrykk for at BNL skal utvikle seg mer i retning av en prosjektorganisasjon. Halstensen toner dette ned og mener ikke det påvirker ledervalget.

– Dagens BNL skal ligge der videre. Vi skal være en tydelig medlemsorganisasjon hvor bransjeforeningene er helt sentrale. Det er mer snakk om å velge ut noen få områder vi legger større trykk på. Det har vi gjort gjennom hele 2011 og det skal vi fortsette med. De to viktigste prosjektene nå er infrastruktur og energieffektivisering i eksisterende bygg i tillegg til selvfølgelig god jobbing innen områdene arbeidergiverservice, næringspolitisk arbeid og kompetanse/rekruttering i byggenæringen.

Les også: Vil samle eliten i ny byggorganisasjon

Blåst

Noen har antydet en videreutvikling av organisasjonene for byggenæringen. Halstensen tror ikke forslaget fra Petter Eiken, som ble støttet av John Nyheim i Norconsult betyr noen trussel mot BNL. Tvert imot signaliserer de muligheter.

– Selv om det har blåst lite grann så har vi har en organisasjon i BNL som har fått et svært godt navn som den naturlige bærebjelken for hele byggenæringen og vi er opptatt av hvordan vi kan videreutvikle oss. Tydelige signaler på dette er blant annet at når det oppnevnes ulike utvalg fra mange kanter så blir BNL nesten alltid bedt om å delta når det gjelder byggenæringen. Det samme er det med ulike høringer. Jeg har snakket med Petter Eiken om dette. Det er mye god tenkning hos ham og han mener vel at BNL burde romme enda flere aktører i byggenæringen. Å formalisere samarbeid med andre organisasjoner for å heve listen til beste for byggenæringen er en god tanke.

– Betyr det at dere nå vil se etter en administrerende som kan gjennomføre en slik utvikling?

– Dette er en helt ny situasjon for oss, og som jeg sa tidligere: vi har det ikke travelt, dette skal vi diskutere grundig, sier Halstensen. Vi tar utgangspunktet i dagens situasjon men skal selvsagt ruste oss for fremtiden og de muligheter BNL og byggenæringen har.

Les også: BNL kan bli endret

Les mer om: