SAMFERDSEL

Ingen Gamlebytunnel

30. jan. 2001 - 08:46

Regjeringen går inn for at det ikke skal bygges jernbanetunnel gjennom Gamlebyen i Oslo.

Billigere løsning

– En slik utbygging vil koste oppunder 4,7 milliarder kroner, avhengig av løsning, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. I stedet skal en rekke tekniske løsninger redusere støy og vibrasjoner ytterligere.

Gustavsen legger til at kostnadene og ulempene ved tunnelutbygging, ifølge gjennomførte analyser ikke ville stå i rimelig forhold til det en tunnel vil bety for bomiljø og arealutvikling i Gamlebyen.

– Regjeringen foreslår derfor at Jernbaneverket planlegger andre tiltak for ytterligere å bedre bomiljøet i Gamlebyen og langs strekningen opp til Bryn stasjon, sier Gustavsen.

Søndre trasè

Utredningene bak Regjeringens forslag kommer som en oppfølging av Stortingets tidligere vedtak. Stortingets vedtak ble fattet fordi man regnet med en fordobling av togtrafikken gjennom Gamlebyen etter åpningen av Gardermobanen.

– I tråd med ønsker fra Stortinget tok man utgangspunkt i et søndre trasèalternativ. På bakgrunn av høringen har vi fått utredet løsninger over Loenga. For alle alternativer er det tatt hensyn til et framtidig dobbeltspor fra Oslo S til Hauketo, eller Follopporten, og to driftsspor opp til Loenga. Etter Stortingets forutsetninger er utredningen samordnet med Oslos delplan for strekningen Oslo S til Bryn.

– Vi går inn for en rekke nye tiltak for å forbedre bomiljøet. Disse tiltak kommer i tillegg til den støybegrensning som alt er gjennomført i området: Strengere krav til jevnhet i kjøreveien, bruk av nye vibrasjonsdempende sporveksler, kraftige matter som demper strukturstøy, og lavere kjørehastighet, er tiltak som vil senke støynivået.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.