NATURVITENSKAP

Ingen galakse uten sort hull?

For å oppdage nye sorte hull leter forskerne etter relativt hurtige endringer i bevegelsesmønsteret til stjerner nær galaksens sentrum. Med utgangspunkt i galaksens størrelse og endringens karakter, kan det sorte hullets gravitasjonskraft og masse beregnes.

En sammenligning av det man nå vet om stjernedannelse og kvasarer viser at kvasarene utviklet seg lenge før de fleste stjernene. Kvasarer er ekstremt energirike objekter i stand til å avgi lys tilsvarende en billion stjerner som Solen samlet i et område ut til Mars´ bane.

«De sorte hullene vi nå ser i sentrum av galakser er rester av disse kvasarene», forklarer Richstone. «Sorte hull må ha vært tilstede på høyden av kvasar-epoken da universet var omkring en milliard år gammelt». Det er med andre ord umulig å diskutere galaksenes opprinnelse eller stjernedannelse uten å ta med sorte hull.

Forskningsarbeidet er støttet av Nasa og Space Telescope Science Institute.

Les mer om: