PRODUKSJON

Ingen Ekspertise i nord

Fabrikksjef Skjalg Stavheim ved ragasco konstaterer at gassbeholderen ikke blir heftet noe sted. Selskapet er ett av flere som inngår i NCE Raufoss.
Fabrikksjef Skjalg Stavheim ved ragasco konstaterer at gassbeholderen ikke blir heftet noe sted. Selskapet er ett av flere som inngår i NCE Raufoss.Bilde: ESPEN LEIRSET

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga sa likevel lunder offentliggjøringen at hele landet skal dra nytte av sentrene.

Dette er sentrene: NCE Maritime på Møre, NCE Microsystems i Vestfold, NCE Systems Engineering i Kongsberg, NCE Ekspertsenter Undervannsteknologi i Hordaland, NCE Raufoss og Instrumenteringsklyngen i Trøndelag.

Vekstgrunnlag

- Jeg har store forventninger til de nye sentrene som skal spisse innsatsen for å fremme regional innovasjon i hele landet, sier Haga.Statsråden legger vekt på at NCE bidrar til å gi bedre grobunn for nye virksomheter og til kommersialisering av nye forretningsidéer.

- NCE er godt tilpasset andre program og tiltak som støtter opp under en utvikling av sterkere næringsklynger i alle deler av landet, også distriktene, sier hun.Internasjonal orientering

Det statlige NCE-programmet er opprettet for å støtte næringsmiljøer som har store muligheter for vekst. Klyngene som får status som NCE skal bestå av bedrifter som er internasjonalt orienterte og har stort potensial for videre vekst basert på innovasjon, økt samarbeid, internasjonalisering, forskning og utvikling, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Næringsminister Odd Eriksen er stolt over at Norge har klynger som er ledende internasjonalt på sine områder.

- Disse miljøene kan utvikles til motorer for næringsutvikling. Jeg tror at vi gjennom NCE-programmet kan styrke de klyngene som allerede er ledende internasjonalt og hjelpe fram flere miljøer, sier Eriksen.

Mange millioner

Programmet har i alt 36 millioner kroner til rådighet i 2006. Det skal etableres minst ti NCE innen utgangen av 2010. Programmet tilbyr bedriftene faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.

Det er det statlige Selskapet for industrivekst (SIVA), Forskningsrådet og Innovasjon Norge som tår bak NCE-programmet.