INDUSTRI

Ingen dramatikk i Colosseum

Bilde: Anders J. Steensen

Det virket nærmest som om det var samling i bånn for aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA.

Stemningen var dyster og belysningen dempet. Spenningsnivået var omvendt proposjonalt med gjennomsnittsalderen på de fremmøtte aksjonærene. Dette var langt fra noe lystelig kalas for det gjeldstyngede selskapet. Derfor ble det heller ingen store diskusjoner av verken valg av medlemmer til bedriftsforsamling eller valgkomité.

Gjeld

Styreleder Kim Wahl oppsummerte at det viktigste var å få redusert gjelden i Norske Skog. Dernest å effektivisere driften og øke driftsmarginene.

– Det kan kun gjøres ved å legge ned virksomheter, redusere bemanningen og gjennom disse tiltakene øke prisene, mener styrets leder Kim Wahl.Færre leser aviser

Hovedgrunnen til de store problemene er stadig færre avislesere, særlig i USA. Selv om Norske Skog ikke er i dette markedet, påvirker dette hele avispapirbransjen, fordi overskuddspapir fra canadiske og amerikanske produsenter strømmer ut i markedet. Med den lave dollarkursen som er nå, har det ført til et kraftig prisfall på avispapir.

– Når så våre variable driftskostnader har økt med 35 prosent mens papirprisen har sunket, påvirker det vår inntjening og avkastning på investert kapital, sier administrerende direktør Christian Rynning – Tønnesen.

Omstrukturering

Avkastningen av investert kapital er på 14,6 prosent mens den ideelt sett burde vært på 25 prosent. Dermed må selskapet gjennom omfattende omstruktureringer. Ansatterepresentant i styret Stein Roar Eriksen mener at årsaken er feil strategi.

– Norske Skog har ensidig valgt å stase på avispapirproduksjon og liten grad andre papirkvaliteter. Med en befolkning verden over som leser mindre aviser enn tidligere, bortfallet i det amerikanske markedet er 20 prosent, så gjør det oss særdeles sårbare. Vi må bygge om våre produksjonslinjer til en annen type papir og dermed sprer risikoen, sier han.Må ha annen produksjon

Eriksen legger vekt på at de ansattes representanter i styret har stemt imot nedleggelse på Follum. Han mener at det var å kaste pengene ut av vinduet da Norske Skog i 2006 investerte 600 millioner kroner i en ny papirmaskin, for så å legge den ned to år senere. – Vi må ha bedre og mer langsiktig eierstyring. Vi kan ikke vingle fra den til den andre dagen. Nå må vi tenke på å finne andre produkter som kan sikre bedriften en framtid, sier han.

– Vi har ikke kapital til å redusere gjelden og samtidig investere i nye produkter og papirmaskiner, sier Rynning-Tønnesen i en kommentar.Udramatisk

Valgene gikk greit. Valgkomiteens forslag til kandidater gikk igjennom, mens Unionen og 3rd Avenue Mgmt forslag til Valgkomité ble vedtatt. – Vi har nå kommet i Bedriftsforsamlingen og i Valgkomitéen. Vi skal samarbeide med alle de andre aksjonærene til det beste for bedriften og aksjonærene.

– Vi har ikke vært i krig med skogeierne, og har hele tiden ført en dialog med dem. Nå skal vi samarbeide i bedriftsforsamlingen for å finne de beste løsningene. For media blir det derimot mindre interessant da vi heretter kommer til å hevde våre synspunkter i selskapets styren organer og ikke i media, sier Odd Gusevik.

Disse ble valgt:

Leder av Bedriftsforsamlinger Tom Ruud

Øvrige medlemmer: Helge Evju, Emil Aubert, Ann Kristin Brautaset, Thorleif Enger, Ove Gusevik, Kirsten Idebøen, Even Mengshoel, Tom Rathke, Christian Ramberg, Otto Søberg and Karen Helene Ulltveit-Moe.

I valgkomiteen sitter foruten Tom Ruud, Otto Søberg, Ole H. Bakke and Henrik A. Christensen,

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.