IKT NORGE OM DATADELING

Ingen data – ingen penger

Regjeringen bør holde igjen budsjettpenger til de etatene som ikke aktivt deler sine data med samfunnet, mener IKT Norge.

(Bilde: Espen Zachariassen)

Regjeringen bør holde igjen budsjettpenger til de etatene som ikke aktivt deler sine data med samfunnet, mener IKT Norge.

Offisielt skal informasjon som er samlet inn for fellesskapets midler deles med allmennheten.

Hensikten er at kreative mennesker skal ha muligheten til å bruke disse dataene til verdiskaping ved for eksempel å utvikle nyttige løsninger.

Les mer: Vil ha alle data ut til alle

Datatjenester til private 

Lesbart

Statlige etater har et krav om at slike data skal være tilgjengelige i maskinlesbare formater.

I praksis er det skjedd altfor lite, ifølge IKT Norge.

Deler ikke

– I tildelingsbrevet for de årlige budsjettene har regjeringen pålagt etatene å gjøre data tilgjengelig i maskinlesbart format. Men er det gjort, spør Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT Norge.

Han besvarer spørsmålet selv:

– Nei, virksomhetene lager app-er selv. Ett eksempel er Rutebok-appen. En nyttig tjeneste, men datane er ikke gjort tilgjengelig for flere enn de involverte etatene.

Staten vil ha private trafikkdata 

Helse og trafikk

I en rekke andre land er det lagt bedre til rette for tilgang til offentlige data, spesielt i Storbritannia, poengterte Waterhouse på et foredrag under konferansen Go Open i Oslo denne uken.

Blant annet er det laget en rekke digitale tjenester basert på informasjon om helsevesen, skoler og trafikk.

Mer press

Mediedirektøren tror det må kraftige midler til for å snu situasjonen:

– Her må det makt og penger til. Det gjelder ikke minst i kommunal sektor. Det er meningsløst at kommuenne skal bestemme dette selv, mener Waterhouse.

Les også: Ingen kommuner godkjent

Må dokumentere gjenbruk

Konkret foreslår han nytt innhold i det årlige tildelingsbrevet.

Rådata skal ikke bare gjøres tilgjengelige, men en slik aktivitet skal inn som et sentralt og førende element i all videreutvikling og alle nye prosjekter.

I dag må virksomhetene oppgi i årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. IKT Norge mener de også må oppgi hvordan de er viderebrukt.

Les også:

Gjenbruk for 200 milliarder

Gjenbruk gjør it-prosjektene dyrere 

Ingen data, ingen penger

Og det må reelle pressmidler til:

Hvis du ikke sørger for å dele med andre, får du heller ingen penger. Eller som Waterhouse foreslår i mer formelle termer:

"Tilgjengeliggjøring av egnede og eksisterende rådata er en betingelse for at fullt budsjett gjøres tilgjengelig for etaten. Etaten og leder av etaten vil bli målt på dette".

Les også:

Fikk vinneridé i UDI-køen

Kartlegger reisetiden i de største byene

En kartlagt katastrofe

Sjekk tomta på nettet 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå