IT

Ingen data – ingen penger

Regjeringen bør holde igjen budsjettpenger til de etatene som ikke aktivt deler sine data med samfunnet, mener IKT Norge.

Bilde: Espen Zachariassen

Offisielt skal informasjon som er samlet inn for fellesskapets midler deles med allmennheten.

Hensikten er at kreative mennesker skal ha muligheten til å bruke disse dataene til verdiskaping ved for eksempel å utvikle nyttige løsninger.

Les mer: Vil ha alle data ut til alle

Datatjenester til private 

Lesbart

Statlige etater har et krav om at slike data skal være tilgjengelige i maskinlesbare formater.

I praksis er det skjedd altfor lite, ifølge IKT Norge.

Deler ikke

– I tildelingsbrevet for de årlige budsjettene har regjeringen pålagt etatene å gjøre data tilgjengelig i maskinlesbart format. Men er det gjort, spør Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT Norge.

Han besvarer spørsmålet selv:

– Nei, virksomhetene lager app-er selv. Ett eksempel er Rutebok-appen. En nyttig tjeneste, men datane er ikke gjort tilgjengelig for flere enn de involverte etatene.

Staten vil ha private trafikkdata 

Helse og trafikk

I en rekke andre land er det lagt bedre til rette for tilgang til offentlige data, spesielt i Storbritannia, poengterte Waterhouse på et foredrag under konferansen Go Open i Oslo denne uken.

Blant annet er det laget en rekke digitale tjenester basert på informasjon om helsevesen, skoler og trafikk.

Mer press

Mediedirektøren tror det må kraftige midler til for å snu situasjonen:

– Her må det makt og penger til. Det gjelder ikke minst i kommunal sektor. Det er meningsløst at kommuenne skal bestemme dette selv, mener Waterhouse.

Les også: Ingen kommuner godkjent

Må dokumentere gjenbruk

Konkret foreslår han nytt innhold i det årlige tildelingsbrevet.

Rådata skal ikke bare gjøres tilgjengelige, men en slik aktivitet skal inn som et sentralt og førende element i all videreutvikling og alle nye prosjekter.

I dag må virksomhetene oppgi i årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. IKT Norge mener de også må oppgi hvordan de er viderebrukt.

Les også:

Gjenbruk for 200 milliarder

Gjenbruk gjør it-prosjektene dyrere 

Ingen data, ingen penger

Og det må reelle pressmidler til:

Hvis du ikke sørger for å dele med andre, får du heller ingen penger. Eller som Waterhouse foreslår i mer formelle termer:

"Tilgjengeliggjøring av egnede og eksisterende rådata er en betingelse for at fullt budsjett gjøres tilgjengelig for etaten. Etaten og leder av etaten vil bli målt på dette".

Les også:

Fikk vinneridé i UDI-køen

Kartlegger reisetiden i de største byene

En kartlagt katastrofe

Sjekk tomta på nettet 

Les mer om: