IKT

Ingen aprilspøk

Fra 1. april vil 4200 Ericsson-ansatte få ny arbeidsgiver, nemlig Flextronics, en av verdens største innen elektronikk leieproduksjon. Fra denne dato tar det amerikanske selskapet over mobiltelefonproduksjonen ved Ericssons fabrikker i Brasil, Malaysia, i Linköping og Lund i Sverige, i Carlton og Scunthorpe i England og deler av fabrikken i Virginia i USA.

Ericssons kinesiske joint-venturefabrikker vil ikke bli berørt av avtalen.

I Linköping og Lund skal 600 ansatte tilbys hjelp til å skaffe seg jobber utenfor Ericsson. Beslutningen får også store konsekvenser for Ericssons underleverandører. Det gjelder blant annet Lørenskog-bedriften Micron, tidligere I-plast, som etablerte en helt ny fabrikk i Tønsberg i fjor. Denne blir nå sannsynligvis nedlagt. Endelig avgjørelse om dette blir tatt i løpet av uken.

Ericssons forbrukerprodukt-divisjon har gjennomgått store strukturelle endringer det siste året med en total reduksjon i antall ansatte fra 16.800 til 7000.

– Med disse tiltakene skal vi kunne møte fremtidens langt tøffere konkurranseklima på mobiltelefonfronten. Vi har lagt grunnlaget for langtids lønnsomhet gjennom stordriftsfordeler, mindre kapitalbinding og risiko, sier Jan Wäreby, som har ansvaret for denne divisjonen.

Etter at disse endringene er gjennomført vil forskning og utvikling, design og markedsføring være i fokus hos Ericsson. Forskning og utvikling skal konsentreres til Lund og Kista i Sverige, Raleigh i USA og Basingstoke i England.

Les mer om: