Ingen anbud på miljøgate i Hemsedal

Ingen anbud på miljøgate i Hemsedal
Ca. 700 meter av riksveg 52 gjennom kommunesentret Trøym i Hemsedal skal bygges om til miljøgate, men ingen ga anbud da jobben ble utlyst. Bilde: Google

Det er ca. 700 meter av riksveg 52 som skal bygges om til miljøgate. Strekningen går gjennom Trøym, kommunesentret i Hemsedal. På deler av strekningen skal traséen til riksvegen legges om.

Hvordan Vegvesenet skal løse problemet som oppsto da ingen ga anbud, er foreløpig ikke avgjort. Byggeleder for prosjektet, Gunnar Knudsen har søkt anskaffelsesnemnda i Region sør om tillatelse til å forhandle direkte med utvalgte entreprenører.

Det er paragraf 2-1 i forskrift om offentlige anskaffelser som åpner for en slik løsning når en byggherre ikke får inn anbud på et oppdrag med en anslått kontraktsverdi på mellom 0,5 og 40,5 millioner kroner. Forutsetningen er at byggherren kontakter minst tre entreprenører.

I følge den opprinnelige utlysningen skal oppdraget fullføres innen 17. september i år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.