Informasjons-fusjon

Dette er Norges største aktør innen utvikling og formidling av produkt- og kunnskapsbasert informasjon til byggenæringen.

Norsk Byggtjeneste ble etablert i 1956. De innhenter, bearbeider og formidler informasjon og kunnskap om byggeregler og produkter til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestre og offentlig forvaltning. Formidlingen foregår via Internett og på papir.

Norsk Varedatabase ble etablert i 1998. Utgangspunktet er Norsk Byggevarebase (NOBB). Denne databasen har produktinformasjon fra flere enn 480 produsenter. I alt er det 380.000 produkter. Mest byggevarehandel, men også utførende, benytter databasen.

Selskapene er allerede delvis integrert gjennom eierskap, kontorfellesskap og deling av administrative funksjoner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå