ARKIVNYHETER

Industrien produserte mer i august

Etter noen svakere produksjonstall i juni og juli viser august oppgang i mange bransjer, blant annet innen papir (+8%), elektro (+5,6%) og annen verksted (+6,8%) ifølge de sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De bakenforliggende tallene (råseriene) viser betydelig styrke i verkstedsindustri etter ferien med tosifret vekst i flere bransjer sammenlignet med august i fjor. På årsbasis viser produksjonen en vekst på 5,3% for industribedriftene, skriver Norsk Industri.Stabil produksjon siste årene

De siste årene har industriproduksjonen i Norge vært mer stabil enn i andre europeiske land. Dette skyldes i hovedsak at leveranser til offshoreindustrien på norsk sokkel og globalt. De to store bransjene innen leverandørindustrien er verftene (bygging av skip og borerigger) og maskinindustrien. Verftene leverer stort sett varene på norsk sokkel og til norske kunder, mens maskinindustrien har om lag halvparten av omsetningen fra eksport.Høy produksjon i maskinindustrien

Begge bransjer viser vekst i produksjonen etter ferien, og produksjonsnivået i maskinindustrien var all-time-high i august med en indeks på 157, dvs. et produksjonsnivå som lå 57% over nivået fra 2005. For hele industrien er produksjonsnivået 13% over 2005-nivået.

Figuren viser produksjonsutviklingen i leverandørindustrien sammenlignet med industrien de siste fem årene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.