Vil bestige offshore vindturbiner

Vil bestige offshore vindturbiner
OFFSHORE VIND: Aak fikk for to år siden en jobb på tysklands første offshore vindpark Alpha Ventus. Nå satser selskapet på dette markedet. Bilde: Aak AS

Det hele startet med bratte fjellvegger i Romsdalen og Aak Fjellsportsenter på 80-tallet. Derfra gikk veien til vanskelige og utsatte posisjoner på olje- og gassinstallasjoner.

For klatrekompetansen har vist seg å bli verdifull.Tilkomsteknikk

Selskapet har utviklet metoder og utstyr for industriell utnyttelse av klatreteknikker, i dag kjent som tilkomstteknikk (TT).

– Vi har spesialisert oss på vanskelige og utsatte posisjoner på olje- og gassinstallasjoner. Vi utfører inspeksjoner, installasjoner, drifte, vedlikehold og plukker ting fra hverandre. Vi gjør mange løfte- og riggoperasjoner, sier Leif Røv, avdelingsleder for Kompetansesenteret i AAK Safety AS.SATSER: - Offshore vind installasjoner er utsatt arbeid. Vi mener derfor at våre tjenester har en verdi for dette markedet, sier Leif Røv, avdelingsleder for Kompetansesenteret i AAK Safety AS. Mona Sprenger

Arbeid i tau

AAK Group har i dag ca 200 ansatte med et bredt spekter av fagkompetanse. Fra ingeniører, inspektører, fagarbeidere, sikringsledere til kursledere.

Mer enn 100 av medarbeiderne har arbeid i høyden som spesialfelt.

– Tau er kun en metode. I starten var det mange klatrere som jobbet hos oss. Nå har de fleste en realfaglig utdannelse i bunnen. De skal utføre arbeid i tauet.Alpha Ventus

For to år siden fikk selskapet øynene oppe for den store offshore vindkraftsatsingen som planlegges i Storbritannia og Tyskland. Det startet med Tysklands første offshore vind park Alpha Ventus.

– Vi var heldige å få en jobb på Alpha Ventus gjennom selskapet Tristein AS. Vi skulle klargjøre fundament på land som kom på lektere fra Skottland og ble senere ut offshore. Vi tilrettela hele løftearrangementet, forteller Røv. Etter denne erfaringen begynte selskapet å jobbe målrettet mot dette markedet.

– Alpha Ventus var en kjærkommen erfaring. Offshore vind installasjoner er utsatt arbeid. Uansett hvor man er i verden. Vi mener derfor at våre tjenester har en verdi for dette markedet.Vattenfall

Etter det har Aak utført arbeid på Smøla vindpark og internt jobbet med tjenester og til dette markedet. Selskapet har også prekvalifisert seg som leverandør for Vattenfall.

– Vi har ennå ikke møtt dem ansikt til ansikt. Det er spennende om vi klarer å få til en match.Deltar i konkurranse

Atkomst til offshore vindturbiner er en av mange utfordringer, som den relativt ferske industrien ønsker å finne bedre løsninger på. For ikke lenge siden lyste The Carbon Trust ut en ny konkurranse for nye drift- og vedlikeholdsløsninger innen offshore vind.

Målet er å finne gode løsninger for hvordan man kan frakte servicepersonell og utstyr trygt ut til vindturbiner. Dette har Aak tatt tak i:

– Sammen med Brothers AS i Måløy og Helly Hansen har vi utviklet et felles konsept. I korte trekk dreier det som om et landgangkonsept, for å flytte folk fra båten til installasjonene. Dette har Brothers stått for. Videre transport opp i installasjonene har vi tenkt på. Mens Helly Hansen har sett på hvilke klær de bør ha på seg, forteller Røv.

Han er spent på hvordan forslaget vil bli mottatt.Annet miljø

Innenfor olje- og gassnæringen har Aak flere konkurrenter.

– Men vi er den mest proaktive inn mot vind. Miljøet er veldig ulikt olje- og gassbransjen. Det er mye mer åpent og viljen til samarbeid er mye større. Mange søker etter samarbeidspartnere og markedet i Storbritannia og Tyskland er heller ikke så langt unna.

Les mer om: