USA-skip på LNG

USA-skip på LNG
FØRSTE: To supplyskip til Harvey Gulf International Marine utstyres med Wärtsulä dual fuel-motrerer. De blir dermed de første i Meixogulfen som går på LNG. Bilde: STX Marine

Forsyningsskipene er bestilt av Harvey Gulf International Marine.

Wärtsilä skal leverer framdriftssystemet, som blant annet består av Wärtsiläs 6-sylindrede 34DF dual fuel-motorer, det vil si både LNG og dieseldrift.

Skipene har lagringskapasitet på 290 kubikkmeter LNG, nok til mer enn en ukes operativ drift, ifølge en pressemelding fra Wärtsilä.

Til Mexicogolfen

De to skipene bygges av STX Marine med designbetegnelsen SV310DF Offshore Support Vessel. Fartøyene skal opereres i Mexicogolfen med marsjfart på 13 knop og 5.520 tonn dødvekt. Levering er avtalt til 2013.

Ifølge Wärtsilä blir dette de første offshoreskip under amerikansk flagg som benytte LNG som primærdrivstoff. Det vil gi både økonomiske besparelser og miljømessige gevinster. Med LNG-motorer fjernes 90 prosent av NOx-utslippene, mens SOx (svoveloksid) og sotpartikler fjernes helt. I tillegg reduseres CO2-utslippene med 25 prosent.

Drypper på Norge

Wärtsilä skal levere et integrert system som inkluderer dual fuel-motorer, elektro og automasjon, komplett propulsjonssystem, samt utstyr for lagring og håndtering av LNG. Wärtsilä Norge skal levere elektro- og automasjonssystemene til skipene.

Wärtsilä Norways leveranse inkluderer et gass-elektrisk framdriftssystem basert på Wärtsiläs patenterte Low Loss Concept (LLC). Det reduserer effekttap mellom motorene som genererer elektrisitet og de elektriske motorene som driver propellene. Kombinert med Wärtsiläs ecometer-funksjon, bidrar LLC til ytterligere drivstoffbesparelse og sikrer større redundans i kritiske operasjoner.DOBBELFUNKSJON: Wärtsilä 34DF motor som går på LNG og en skvett diesel til tenning. Motoren kan sømløst skifte til ren dieseldrift om nødvendig.
DOBBELFUNKSJON: Wärtsilä 34DF motor som går på LNG og en skvett diesel til tenning. Motoren kan sømløst skifte til ren dieseldrift om nødvendig. Wärtsilä

ECA-områder

USA er i ferd med å innføre strengere krav enn IMO stiller til utslipp fra skip.

Emission Control Areas (ECA) vil innebære at skip må gå på drivstoff med minimale utslipp av svovel, partikler og NOx. LNG-motorer imøtekommer kravene uten ytterligere tiltak på skipene.

Styreformann og konsernsjef i Harvey Gulf International Marine, Shane Guidry, uttaler at de strenge statlige kravene til lavere utslipp, kombinert med forventninger om at tilgjengeligheten til diesel med ultralavt svovelinnhold vil bli begrenset, fikk selskapet til å vurdere bruk av gass som drivstoff.

Grønn visjon

– Vi er forpliktet til å bringe verdens beste teknologi til våre kunder, og disse fartøyene med Wärtsiläs integrerte system basert på bruk av LNG demonstrerer ytterligere Harvey Gulfs ”Going Green”-visjon, sier han.

Wärtsilä ser dette som starten på en ny tid i USA.

– Vi er vitne til en forvandling av den marine industrien etter hvert som den setter kursen mot en ny æra for naturgass. Det er spennende for Wärtsilä å være utvalgt partner i denne lanseringen sammen med industrilederen Harvey Gulf, sier John Hatley, direktør i Ship Power i Wärtsilä North America.

– Gjennom sine investeringer i forsyningsskip drevet med LNG, signaliserer Harvey Gulf et kommende paradigmeskifte. Dette er rettet mot å redusere driftskostnader, samtidig som utslippene reduseres, sier Hatley.

Primært gass

Wärtsilä har vært ledende i utviklingen av dual-fuel motorteknologi, det vil si at motoren i hovedsak går på naturgass, men bruker diesel til å antenne gassen. Motorene kan også skifte over til å gå på kun diesel, uten å stanse motorene.

Wärtsilä 34DF-motoren kan kjøre på enten gass eller diesel og fullt ut tilfredsstille utslippskravene i EPA Tier 2-standarden.

Wärtsilä mener at den internasjonale shippingindustrien ser på driftsbesparelsene med LNG som mer og mer attraktive. I tillegg til at miljøgevinstene er betydelige, er økende priser på marint drivstoff, spesielt med lavt svovelinnhold, med på å gjøre LNG mer aktuelt.

Les mer om: