KRAFT

USA ønsker storfangst

CO2-FANGST: På Sleipner-feltet fanges CO2 og pumpes ned i reservoaret. Om åtte til ti år skal dette skje over hele verden, hvis USA klarer å utvikle effektiv og billig teknologi.
CO2-FANGST: På Sleipner-feltet fanges CO2 og pumpes ned i reservoaret. Om åtte til ti år skal dette skje over hele verden, hvis USA klarer å utvikle effektiv og billig teknologi. Bilde: Statoil
Kjetil Malkenes Hovland
17. sep. 2010 - 10:03

Carbon Capture and Storage Simulation Initiative:

  • National Energy Technology Lab (NETL) og deres Regional University Alliance (Carnegie Mellon University, Penn State University, University of Pittsburgh, Virginia Tech og West Virginia University) er partner med Lawrence Berkeley National Lab, Los Alamos National Lab, Pacific Northwest National Lab og Lawrence Livermore National Lab
  • Målet er å utvikle dokumenterte, forutsigbare simuleringsverktøyer
  • Verktøyene skal øke farten i utviklingen og innføringen av industriell CO2-fangst og -lagringsteknologi
  • Initiativet skal utvikle en omfattende mengde datamodeller og vitenskapelige metoder som kan redusere risiko og forutsi utviklingen i lagringsreservoarer
  • Prosjektet får 40 millioner dollar i støtte

Kilde: USAs energidepartement

USA ønsker massefangst av CO 2 om bare åtte til ti år, sier energiminister Steven Chu.

Landet samler nå sine nasjonale og regionale forskningsinstitusjoner for et krafttak innen CO 2-fangst og -lagring (Carbon capture and storage, CCS).

Satsningen skal fjerne barrierene og gjøre fangstteknologien kostnadseffektiv, så den kan spres over hele verden.

Norge tidlig ute

Forskere ved Princeton foreslår å utstyre 800 kullkraftverk med fangstanlegg for CO 2: Les mer her

I 2007 fantes det kun fire CCS-anlegg i industriell skala i verden, og norske selskaper stod bak tre av dem. De fire var Sleipner, Snøhvit, Weyburn-Midale og In Salah.

Disse anleggene fanger til sammen 4,4 millioner tonn CO2 årlig, men det er på langt nær nok. Bruk av fossil energi fører til utslipp av over 20 milliarder tonn årlig. En rekke land utvikler nå CCS-teknologien videre.

Satser 240 millioner

Energiministeren i USA har satt av 40 millioner dollar (om lag 240 millioner kroner) fra gjennom krisepakken American Recovery and Reinvestment Act.

– Ved å utnytte kraften i vitenskapen og teknologien kan vi redusere utslippene fra industrielle kilder, sier Chu. – Denne investeringen er en del av vår satsning på å utvikle teknologi for CO 2-fangst og -lagring slik at vi får råd til å spre dette i vide kretser innen 8 til 10 år.

Han ser næringsutvikling som et viktig ledd i dette arbeidet, i tillegg til klimahensyn.

– Dette vil også skape nye arbeidsplasser og gjøre USA ledende innen CO 2-fangst og -lagring i de kommende årene, sier han.