KLIMA

Undertegnet ny NOx-avtale

FELLES LØFT: NOx-fondets leder Geir Høibye ser på mens Harald Rensvik fra Miljøverndepartementet og NHO-sjef John G. Bernander undertegner den nye NOx-avtalen.
FELLES LØFT: NOx-fondets leder Geir Høibye ser på mens Harald Rensvik fra Miljøverndepartementet og NHO-sjef John G. Bernander undertegner den nye NOx-avtalen. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
15. des. 2010 - 07:15

Disser er med:

De 15 organisasjonene som har undertegnet avtalen med Miljøverndepartementet:Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund, KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening og Rederienes Landsforening.

Avtalen omfatter ca. 600 bedrifter.

NOx-fondet

Siden 2008 er det utbetalt støtte til 540 prosjekter som til sammen reduserer utslippene med 23.000 tonn.

Norge har forpliktet seg i henhold til Gøteborgprotokollen og EU-direktiver om et nasjonalt utslippstak på max 156.000 tonn. Den nye avtalen skal bidra til ytterligere reduksjon av Norges NOx-utslipp med 16.000 tonn årlig.

NOx-avgift

NOx-avgift er nå på kr. 16,14 pr. kg

Tilsluttete bedrifter i de 15 organisasjonene slipper med kr. 4,- (11 kroner for olje- og gassvirksomhet). Virksomheter med nærmere/nærmer 95 % av de utslippene som er registrert som avgiftspliktige er tilknyttet fondet.

Kilde: NOx-fondet.

Det er sjelden næringslivet og myndighetene skryter uhemmet av hverandre.

Det gjorde de til gagns i går da en ny og bedre avtale om NOx-reduksjoner og innbetalinger til et øremerket fond ble undertegnet.

Ideelt

– Dette er en idealløsning, sa en begeistret Erik Solheim, miljøvernministeren som kom så å si rett fra klimamøtet i Mexico. Han mener kombinasjonen av myndighetenes krav, avgifter og innbetaling i et fond som brukes til NOx-reduserende tiltak gir svært gode resultater.

NHO-sjef John G. Bernander mener NOx-avtalen er pragmatisk. Den er effektiv og gir resultater.

– Næringslivet overoppfyller forpliktelsene til NOx-reduksjoner takket være NOx-fondet, sa Bernander da avtalen var signert.

Overføre suksess

Miljøvernminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Trond Giske er ikke fremmede for tanken om å prøve fonds-modellen på andre typer miljøproblemer.

– Dette vil vi se på om vi kan overføre til andre områder, for eksempel for å få ned CO2-utslipp. Vi vil utrede det i forbindelse med klimameldingen vi kommer med høsten 2011, sier Solheim til Teknisk Ukeblad.

Giske er litt mer tilbakeholden og mener regjeringen allerede gjør mye for å fremme miljøteknologi.

– Det er ikke tvil om at NOx-fondet har stimulert til utvikling av miljøtekniske løsninger og næringslivet, så vi skal ikke se bort fra at lignende ordninger også kan brukes på blant annet CO2, sier Giske til Teknisk Ukeblad.

SOLSKINNSHISTORIE: Nærings- og handelsminister Trond Giske og miljøvernminister Erik Solheim soler seg i glansen av NOx-fondets suksess. Likevel er det te stykke igjen til de intenasjonale forpliktelsene om NOx-reduksjoner.
SOLSKINNSHISTORIE: Nærings- og handelsminister Trond Giske og miljøvernminister Erik Solheim soler seg i glansen av NOx-fondets suksess. Tore Stensvold

Tre års erfaring

NOx-avtalen er en videreføring av en avtale fra 2008. Alle bedrifter som er medlem i en av de 15 foreningene som undertegner NOx-avtalen, slipper unna med en liten NOx-avgift. Den betales inn til et fond, der alle de 600 bedriftene som omfattes av ordningen kan søke om støtte til konkrete tiltak for å redusere sin utslipp.

På den måten kan Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av nitrøse gasser (NOx). Det er blant annet NOx-utslipp som skaper dårlig luft i Bergen, Oslo, Trondheim og andre byer på kalde, stille dager. NOx-utslipp fører også til sur nedbør.

Resultater

Siden 2008 er det til sammen 1,8 milliarder kroner tilgjengelig til tiltak i fondet. Hittil har 540 søknader blitt innvilget. Hittil er 233 tiltak verifisert og har redusert utslippene av NOx med 10.900 tonn årlig.

Søknader kan få inntil 75 prosent støtte. Blant dem som har fått støtte, er flere skip som er bygget om eller har skiftet motor.

Avtalen ble undertegnet på en av de tre ferjene Tide Sjø har i rute mellom Oslo sentrum og Nesodden. Tide Sjø har fått 38 million kroner i støtte til å bygge ferjene med LNG-motor.

Teknisk forsprang

Nærings- og handelsminister Trond Giske og miljøvernminister Erik Solheim er skjønt enige om at NOx-fond har fungert bedre enn forventet. Fondet har bidratt til å utvikle norsk teknologi og nye løsninger.

– Norge er et foregangsland innen LNG-skip. Mye av den posisjonen kan vi takke NOx-fondet for, sier Giske.

Både han og Solheim håper videreføring av NOx-fondet kan bidra til at enda mer norskutviklet teknologi kan gi arbeidsplasser og eksportprodukter.

Les mer om: