KLIMA

Ulovlig avfall gir hodepine

Bilde: colourbox.com
Jannicke Nilsen
24. feb. 2010 - 07:08

Hvert år genereres omlag 2,6 milliarder tonn avfall i EU.

Hele 90 millioner tonn av dette klassifiseres som farlig avfall.

Nå skal EU-kommisjonen vurdere hvorvidt unionen trenger et eget avfallstilsyn.

Problemet vokser

En ny rapport slår nå fast at EU nå har store problemer med å overvåke at håndteringen av avfallet i EU-landene skjer på en sikker og miljøvennlig måte.

Funnene i rapporten er:

  • Økende ulovlig transport av avfall innen og ut av EU
  • Manglende tilsyn med avfallstransport nasjonalt
  • Manglende koordinering mellom medlemslandene
  • Ulik forståelse av kontrollkrav
  • Økende ulovlig avfallshåndtering innad i EU
  • Manglende kapasitet menneskelig og økonomisk i flere medlemsland

EU arbeider for tiden med å finne løsninger på manglende gjennomføring av et avfallshåndteringsregelverk. 00

Eget tilsyn

Det var i forbindelse med dette arbeidet at en gruppe konsulenter utarbeidet rapporten om tilsyn med avfallshåndtering i EU.

Studien, som er bestilt av Europakommisjonen, foreslår at EU oppretter et eget avfallstilsyn for å klare å håndtere problemene. Dette gjelder særlig for eksport og import, men også ulovlig deponering og forbrenning.

Norge kan delta

Norge blir trolig bedt om å delta, dersom EU får et eget avfallstilsyn.

"Det er viktig at Norge fortsetter å følge avfallsområdet tett i etablerte komiteer. Hvis det på sikt etableres et nytt organ, vil spørsmål om norsk deltakelse komme opp på samme måte som for andre byråer og institutter. Kompetanse for et nytt tilsyn vil da selvsagt stå helt sentralt", heter det i en melding fra EU-delegasjonen.

Les mer om: