INDUSTRI

Tilbakeviser påstander om Hercules

HASTEKJØP: Det norske Luftforsvaret kan få fire nye Hercules C 130J-30 fly i 2009, dersom regjeringen vil. Amerikanerne har sagt seg villige til å avse fire fly til Norge.
HASTEKJØP: Det norske Luftforsvaret kan få fire nye Hercules C 130J-30 fly i 2009, dersom regjeringen vil. Amerikanerne har sagt seg villige til å avse fire fly til Norge. Bilde: Locheed Martin

Det norske luftforsvaret har fløyet Hercules C130 i flere tiår. Det flyet Lockheed Martin nå tilbyr er en videreutvikling av eksisterende modell, men med betydelige tekniske oppgraderinger i forhold til de maskiner Luftforsvaret flyr: Hercules C130 H.

Takler polare forhold

Flyfabrikanten hevder at påstandene om at flyet ikke er egnet for polare forhold er feil. Blant annet bruker det danske flyvåpenet Hercules C130 J-30 til faste flyvninger til Grønland.

Også påstandene om at de er farlige for fallskjermslipp tilbakevises.

Hercules C130 J - 30 er et fly spesiallaget for militære operasjoner og har vært i drift i 10 år.

Trenger pålitelighet

Den norske regjeringen vurderer å hurtiganskaffe fire fly for å erstatte de maskinene som forsvaret bruker nå.

Disse er gamle og har behov for en betydelig vedlikehold, til tross for at flyene nylig ble oppgradert med nye vinger og full ny instrumentering.

De maskinene forsvaret opererer i dag har vært tjeneste i snart 40 år, og med stadig flere norske operasjoner i fjernere strøk er behovet stort for pålitelige transportfly.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.