Streik til ingen nytte

Streik til ingen nytte
STREIKET: 10.000 industriarbeidere streiket for bedre kraftavtaler forrige onsdag. De mener regjeringen har brutt løftet om et nytt industrikraftregime. Bilde: Industri Energi

I går kveld ble første hinder på veien mot ny industrikonsesjonslov passert uten problemer.

Odelstinget vedtok i går kveld regjeringens forslag til industrikonsesjonslov etter en til tider heftig debatt.

Les også: Streiker for industrikraft

Som ventet ble protestene fra talerstolen slag i løse lufta. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget og gjør dermed som de vil.

Politisk streik

Det hjalp ikke at rundt 10.000 industriarbeidere i forrige gjennomførte en politisk streik i protest mot deler av forslaget.

De krevde blant annet nye industrikraftkontrakter, ny innkjøpsordning, tilstrekkelig kraftvolum og romsligere leieavtaler.

Ønsket 30 år

I loven gis det anledning til utleie av kraftressursene i 15 år, mens de fleste som har protestert mot forslaget – blant dem medlemmene til LO-forbundet Industri Energi – ønsket seg en ordning med 30 års utleie.

Forslaget går nå videre til Lagtinget, hvor loven etter alt å dømme blir endelig vedtatt uten problemer.

Les mer om: