INDUSTRI

Strategisk råd for miljøteknologi:
Refser Giske og Solheim

KRITISK: Statsrådene Erik Solheim og Trond Giske inviterte en rekke ledere fra næringslivet og akademia til strategisk råd for miljøteknologi, men de kom begge for sent - og Solheim benyttet møtet til å spise.
KRITISK: Statsrådene Erik Solheim og Trond Giske inviterte en rekke ledere fra næringslivet og akademia til strategisk råd for miljøteknologi, men de kom begge for sent - og Solheim benyttet møtet til å spise. Bilde: Trond Gram
Camilla Aadland, Trond GramCamilla Aadland, Trond Gram
22. feb. 2010 - 13:29

I et møterom i Regjeringskvartalet sitter et titall ledere fra næringslivet og en håndfull fra akademia og venter på to ministre. De er travle og kommer hastende inn litt sent, først næringsminister Trond Giske, så dobbeltminister Erik Solheim.

Det er Strategisk råd for miljøteknologi og ministrene skal høre på hva næringslivet har å si. Ikke alle er like fornøyde.

– Møtet ble som ventet. Mitt syn er at dette ikke har vært brukt som et aktivt råd, slik som var intensjonen, sier Trømborg til Teknisk Ukeblad.Verden fortsetter

Dette var første møtet etter regjeringsskiftet, noe Trømborg mener er for sjelden. Det forrige møtet ble avlyst på grunn av omstokkingen i departementene.

– Verden fortsetter uavhengig av den norske regjeringskabalen. Jeg forstår unnskyldningen, men mener likevel at dette ikke er godt nok. Jeg hadde håpet Giske og Solheim ville gå lenger i å signalisere hva de skal med rådet, sier han.

I møtet sa Giske at han ikke hadde sittet mer enn tre måneder og at han derfor hadde vanskelig for å ha noen mening om retningen videre.

– Det blir for lite produktivt og det blir skuffende. Industrien kan stille opp, vi har et stort hjerte for Norge. Men ballen ligger hos regjeringsapparatet, sier strategidirektøren.Fokus på arbeidsplasser

Han stilte som stedfortreder for Jens Ulltveit-Moe i møtet.

– Ingen av oss har lyst til å bli regjeringens unnskyldning for hvorfor ting blir som de blir. Rådet må ha en verdi, gis reell innflytelse og være et reelt bidrag, hvis ikke er det bedre uten, sier han.

Han mener at det bør være mer fokus på å bygge arbeidsplasser og industri.

– Jeg skulle ønske at rådet tok med næringsdimensjonen og ikke bare snakket om krav til utslipp og fornybar energi. Klima og miljøteknologi er selvsagt viktig, men det blir glemt at Norge trenger arbeidsplasser og industri som skal bygges opp når oljen bygges ned. Den industrien kunne ha vært miljøteknologi. Vi har penger på bok og vi kunne investere i dette i stedet for å investere i aksjer i resten av verden, sier Tromborg.

Strategisk råd for miljøteknologi, Erik Solheim og Trond Giske
Bilde fra møtet i strategisk råd for miljøteknologi. Trond Gram

Bygge industri

Strategidirektøren er sikker på at miljøteknologi er en næring som er kommet for å bli.

– Dette dreier seg om å bygge industri med et svært langsiktig perspektiv. Men da må det gå fort. Det er en kriseforståelse som det er vanskelig å etablere i Norge, sier han.

Da Umoe Solar skulle kjøpe tomt til sin solsatsing, valgte de Canada.

– Vi vurderte Norge, men det falt fort ut. Jeg synes det er synd, men det var ikke bedriftsøkonomisk konkurransedyktig å bygge her. I Canada er rammebetingelsene for investering vesentlig bedre, samt at forskningsprosjekter får ca. 60 prosent støtte. Så når Giske snakker om 160 millioner kroner til miljøteknologi, blir dette dessverre lite penger i den store sammenhengen.

Han mener det bør lages et stort klimafond som legger til rette for ny industri i Norge.Får innblikk

– I utgangspunktet er det bra at vi har fått etablert et sånt råd, så statsrådene kan få et innblikk i hvordan det er å drive innovasjon innen miljøteknologi, sier Johan C. Hovland, direktør for samfunnskontakt i Elkem.

Han mener det er viktig at rådet jobber med konkrete ting, som en nasjonal strategi for miljøteknologi. Problemet er at det er et arbeid som ikke har gått veldig raskt.

– På slutten av møtet sa Giske at nå skal han sette opp en framdriftsplan for arbeidet, så man kommer i mål. Det er bra, sier Hovland og legger til:

– Jeg er enig med Trømborg. Det skjer veldig mye, veldig fort. Vi har en del forskningsmiljøer i Norge som ligger veldig langt fremme. Men skal man fortsette med det må man utvikle seg raskt. Innenfor våre områder gjør ikke miljøteknologiløsninger en jobb før det er nye fabrikker og anlegg med lavere energiforbruk og mindre utslipp oppe og går. Derfor er det viktig med bedre støtteordninger for pilotanlegg.

Avdelingsleder Ane Brunvoll i Sweco håper det blir fortgang i arbeidet nå.

– Jeg tror at det er viktig at rådet finnes. Men da må politikerne lytte og det må være en reell dialog. Slik det er nå, er det ikke diskusjoner eller samarbeid. Men Giske virker oppriktig på at han vil få dette til. Hvis ikke han løfter det, vil rådet dø, sier Brunvoll.

Les mer om: