Staten slipper Rocknes-erstatning

Staten slipper Rocknes-erstatning
Staten er endelig frikjent for erstatningsansvar etter Rocknes-havariet. Bilde: Scanpix

Staten er frikjent for erstatningsansvar etter Rocknes-havariet i Vatlestraumen i Hordaland i 2004, der 18 personer omkom.

Endelig strek

I Oslo tingrett ble staten i 2009 dømt til å betale nesten 23 millioner kroner til flere forsikringsselskap. Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett kom i januar i år til at staten skal slippe å betale erstatning.

Les saken her: Slipper Rocknes-erstatning

Nå har Høyesteretts ankeutvalg satt strek ved at utvalget ikke tillot anken fremmet for Høyesterett.

Tvist om avmerking

Forsikringsselskapene saksøkte opprinnelig staten for 580 millioner kroner. De 13 forsikringsselskapene gikk til erstatningssak fordi Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen.

Les mer: Krever staten for 580 millioner

Tingretten var enig i dette, men lagmannsretten var av en annen mening. Dårlig sikt, vanskelige strømforhold og lavvann førte etter rettens mening til at navigatørene om bord på skipet, også losen, fikk en feilaktig forståelse av hvor Rocknes faktisk befant seg.

Feilnavigering

– Den vesentligste årsak til grunnstøtingen må etter lagmannsrettens syn anses for å ha vært feilnavigeringen. Lagmannsretten er enig med staten i at sjøkartene ikke kan anses å ha noen plass i årsaksbildet, heter det i dommen.

Forsikringsselskapene må ut med 64.800 kroner i sakskostnader til staten.

Les også:

Les mer om: