INDUSTRI

Sponser professor i sikkerhet

SIKKER: Arbeid på skip og drift og operasjon av skip kan innebære risiko.
SIKKER: Arbeid på skip og drift og operasjon av skip kan innebære risiko. Bilde: Anders J. Steensen

GivereN.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen skal hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart. Stiftelsen er tilført verdier på ca. 800 millioner kroner. Enken Aud Jebsen er initiativtager og donator til stiftelsen, som er etablert sammen med sine tre sønner.

I stiftelsens første år vil styret i hovedsak konsentrere støtten om ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning.

Kilde: Stiftelsens hjemmeside

Professoratene

Givere Mottakere *FoU-områder • Tschudi Shipping HBO/ BI *Centre for High North Logistics
 • Leif Höegh NTNU * Miljøteknologi
 • Kongsberg Maritime NTNU * Kybernetikk
 • Det Norske Veritas NTNU * Konstruksjon og hydrodynamikk
 • Det Norske Veritas NTNU * Driftslogistikk
 • Det Norske Veritas NTNU * Ismekanikk
 • Marintek NTNU * Marin teknikk
 • I.M. Skaugen BI *Center for Chinese Business Studies
 • Wilh. Wilhelmsen BI * Strategi og konkurranseevne
 • Ulstein Group HiÅ * Skipsdesign
 • Det Norske Veritas NTNU * Produksjonsteknikk
 • Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen NTNU * Sikkerhet


+ tre som ikke er offentlige.

Målet om 20 nye professorer i maritim virksomhet i regi av Maritime Knowledge Hub kryper nærmere målet.

Nå er 15 professorater sponset av næringslivet. Det jobbes med flere.

Gir millioner til maritim forskning:
800 millioner i gave til forskning

Rederi bak

Den nye, ideelle stiftelsen etter rederigründer Kristian Gerhard Jebsen har bestemt seg for å betale for en professor i fem år ved NTNU. Professorstillingen skal besettes av en som kan styrke fagmiljøet i Norge på sikkerhet og pålitelighet.

NTNU vil med dette styrke sin forskningsinnsats og utvikle nye undervisningstilbud i teknisk sikkerhet rettet mot maritim virksomhet, både i sivilingeniørstudiet og som etterutdanning, heter det i en pressemelding. Ifølge NTNU er det nå mangel på sivilingeniører innenfor teknisk sikkerhet.

Trapper opp

NTNU er derfor svært glad for at dette nå skal bøtes på. NTNU mener det er et betydelig behov for etterutdanning innenfor området teknisk sikkerhet. Med hjelp fra den maritime næringen, blir det nå en opptrapping av forskningen på dette fagområdet.

Dekanus Ingvald Strømmen ved NTNUs Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er svært fornøyd med det fruktbare samarbeidet med Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Del av system

– Fagområdet teknisk sikkerhet er helt avgjørende for at maritime systemer kan opereres på en sikker måte, sier Kåre Rommetveit, som er forretningsfører for stiftelsen.

– I faget inngår utforming og bruk av de tekniske systemene og løsningene som benyttes for å ivareta sikkerheten, noe som krever kunnskap innenfor mange ulike områder, legger han til.

Den store nysatsingen på kunnskap og kompetanse for den maritime næringen, Global Maritime Knowledge Hub, er et samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Nettverk.

Første utdeling

Gaveprofessoratet i teknisk sikkerhet ved NTNU gis av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, og representerer et ønske fra stiftelsens side om å bidra til en styrking av norske forskningsmiljøer innen utvalgte områder.

Bidraget på 7,5 millioner kroner til etableringen av professoratet i teknisk sikkerhet ved NTNU er den første tildelingen fra den nye stiftelsens side.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.