Solid resultat fra Hydro

Solid resultat fra Hydro
POSITIV: - 2010 var et vendepunkt for Hydro, og 2011 vil markere dette skiftet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg Hydro. Bilde: Stein Jarle Olsen

Hydros resultat

Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2010 (tall fra fjerde kvartal 2009 i parentes):

  • Driftsresultat: 768 millioner kroner (-938 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 1.060 millioner kroner (-770 millioner kroner)
  • Driftsinntekter: 19.535 millioner kroner (15.598 millioner kroner)

Nøkkeltall for hele 2010 (tall fra hele 2009 i parentes):

  • Driftsresultat: 3.184 millioner kroner (-1.407 millioner kroner)
  • Resultat før skatt: 3.706 millioner kroner (1.367 millioner kroner)
  • Driftsinntekter: 75.717 millioner kroner (66.706 millioner kroner)

(©NTB)

Aluminiumskonsernet Hydro leverer et sterkt resultat for fjerde kvartal 2010 og for året som helhet.

Qatalum viktig

– 2010 var et vendepunkt for Hydro, og 2011 vil markere dette skiftet. Jeg forventer full produksjon ved Qatalum fra juni, og regner med at det planlagte oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet vil bli fullført i første kvartal, som en stadfestelse av dette modige trekket, sier Brandtzæg.

Selv om Hydros resultat i fjerde kvartal var langt bedre enn i samme kvartal i fjor, sørget lavere aluminiumspriser, høyere driftskostnader og lavere salg for et dårligere resultat enn i kvartalet før.

Oppgang i markedet

Selskapet hadde et resultat før skatt på 3,7 milliarder kroner i 2010, 2,4 milliarder bedre enn året før. Det underliggende tapet i 2009 var på over 2,4 milliarder kroner. Driftsinntektene økte med 10 milliarder, til 75,7 milliarder kroner.

Den betydelige forbedringen skyldes oppgang i markedet, som ga økte priser og større etterspørsel, i tillegg til en reduksjon i kostnader og bemanning. Brandtzæg understreker at det fortsatt blir viktig å få ned kostnadene i selskapet.

– Aluminiumprisen ligger i øyeblikket på et komfortabelt nivå. Vi har sett en økning i etterspørselen i 2010, som også har fortsatt inn i 2011, og betydelige deler av vår nedstrømsvirksomhet har solide ordrebøker for første halvår 2011. Likevel viser resultatet for fjerde kvartal at vi fortsatt må fokusere på kostnadsforbedringer, sier Brandtzæg.

Aksjeutbytte

Brandtzæg melder ellers om resultatoppgang for divisjonen Energi på grunn av høye priser og høy produksjon. Hydro venter at etterspørselen etter primæraluminium øker med 7 prosent i selskapets viktigste markeder i 2011. Full produksjon ved Quatalum og fullføring av Vale-avtalen er også viktig i året som kommer.

Hydro foreslår et utbytte for 2010 på 0,75 kroner per aksje. Selskapet har som mål å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Beslutningen er basert på bedre resultat- og markedsutsikter, og Hydros sterke finansielle stilling og kontantinntjeningsevne.

Les mer om: