INDUSTRI

Skroter MTB med god samvittghet

KNM Skjold er den første MTB-en i sin klasse. Forsvarssjefen vil sende alle MTB-ene rett på lager.
KNM Skjold er den første MTB-en i sin klasse. Forsvarssjefen vil sende alle MTB-ene rett på lager. Bilde: Torgeir Haugaard/FRM


Diesen la mandag fram sine innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012. En av anbefalingene er at Forsvaret kvitter seg med de nye missiltorpedobåtene (MTB-ene) til 5 milliarder kroner selv før de er ferdig bygget og tatt i bruk.

På spørsmål om en slik avhending kan påføre Forsvaret et tap av omdømme, er Diesen krystallklar.

– Vi har verdens beste samvittighet, sier han, og viser til at tre forsvarsstudier etter hverandre har frarådet en anskaffelse av nye missiltorpedobåter. Han gjør det klart at et eventuelt tap av omdømme må tilskrives stortingspolitikerne, som trumfet gjennom MTB-ene i 2003.

Forsvarssjefen anbefaler videre at tolv baser legges ned. Han regner med sterke protester fra lokalsamfunnene som blir rammet av kuttene, men sier en utsettelse av nedleggelsene bare vil gjøre vondt verre.

– Det er bedre å få det overstått med en gang, sier Diesen.

Diesen er fornøyd med konklusjonene fra det regjeringsoppnevnte Forsvarspolitisk utvalg.

– Når et tverrpolitisk utvalg er kommet til de samme konklusjonene som oss i politisk vanskelige saker, tar vi det som en trygghet for at vi har truffet noenlunde riktig med våre anbefalinger, sier Diesen.

Han kan ikke se noen «fundamentale avvik på viktige punkter» mellom hans forsvarsstudie og det politiske utvalgets innstilling. (©NTB)

Les mer om: