INDUSTRI

Skal løfte norsk design

Jøtul and Hareide Designmill har utviklet  Jøtul F 270 series som består av enkeltelementer som kan settes sammen i flere versjoner.
Jøtul and Hareide Designmill har utviklet Jøtul F 270 series som består av enkeltelementer som kan settes sammen i flere versjoner.Bilde: Jim Hensley
Ole K. Helgesen
25. sep. 2006 - 08:06

Utdanningsmuligheter i Norge

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo utdanner masterkandidater i industridesign.

I tillegg tilbys det grunnutdanning på bachelornivå i fagene produktdesign og industriell design ved høgskolene i Akershus, Gjøvik, Vestfold, Østfold og Ålesund.

Interessen for utdannelse innen design er stor. Institutt for produktdesign ved NTNU er et eksempel. Instituttet tar hvert år opp mellom 20 og 25 studenter. I 2006 var det 769 søkere til disse plassene.

35 prosent av de uteksaminerte studentene i 2005 jobber i konsulentbransjen, mens 24 prosent er ansatt i industri og offshorevirksomhet.

Kilde: NHD

God design synes ikke alltid

- Men dårlig design merkes.


God design trenger ikke å ha en estetisk verdi. Den kan også fremme brukervennlighet, opplevelse av et produkt, gjøre transport lettere, løse en teknisk utfordring, introdusere nye materialer eller ganske enkelt gjøre et produkt med alle dets egenskaper mer attraktivt for brukeren.

God design kan skape verdier for både bruker og bedrift gjennom å:

  • bidra til problemløsing eller en unik opplevelse for brukeren
  • fremheve og understreke produktets eller tjenestens fordeler – både funksjonelt og visuelt, og bidra til en effektiv og rasjonell produksjon
  • gi nye og unike logistikkløsninger
  • skape nye salgsfordeler for distributør
  • bidra til økt tilgjengelighet for flere brukergrupper
  • fungere både i det lokale og internasjonale markedet
  • fremheve kjernen i bedriftens identitet eller i merkevaren
  • ta hensyn til miljø, gjenbruk av innsatsmidler og prosesser, og kvalitetssikring.


Kilde: NHD

I sommer lanserte regjeringen sin næringsrettede designpakke som skal bidra til mer og riktigere bruk av design for å styrke konkurranseevnen til norske bedrifter.

Midlene skal gå til rådgiving, kompetanse- og utdanningstiltak samt internasjonalisering.Øker verdien

– Design er en viktig konkurransefaktor for norsk næringsliv. Design bidrar til å gi produkter økt verdi, mener nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

I designpakken ligger det et knippe tiltak som skal bidra til holdnings- og atferdsendringer når det gjelder bruk av design i næringslivet. Det legges opp til at noen bransjer skal prioriteres. Dette gjelder bransjene maritim, tre, mat og turisme.

– Dette er områder der Norge allerede er gode. Jeg vil jobbe for at disse næringene i større grad skal ta i bruk design. Det kan bidra til at næringene i enda større grad kan hevde seg i den internasjonale konkurransen, sier Eriksen i en melding.

”Isbryterordningen” blir også utvidet, ved at de maksimale tilskuddene økes fra 50.000 til 100.000 kroner. Denne ordningen gir tilskudd til bedrifter som ønsker å samarbeide med profesjonelle designere.Design lønner seg

8 av 10 norske bedriftsledere mener det finnes en tydelig positiv sammenheng mellom investering i design og lønnsomhet, viser en undersøkelse utført av Opinion på vegne av Norsk Designråd.

Resultatene viser entydig at norske næringslivsledere er stadig mer positive til bruk av design. Funnene støttes av flere internasjonale undersøkelser, som er gjennomført de siste tre årene. Av de norske bedriftene som har opplevd økt lønnsomhet de siste årene, mener en tredel at dette skyldes bruk av design.

Flere patenter

Norsk næringsliv sikrer seg i økende grad enerett til sine produkters design. I 2005 fikk Patentstyret 25 % flere søknader om designbeskyttelse fra norske bedrifter. Når investering i design i høy grad knyttes opp mot lønnsomhet, er det vesentlig å sikre seg eneretter.

– Dette er en svært gledelig utvikling etter noen år med gradvis nedgang i antallet søknader fra norske bedrifter, sier Patentstyrets direktør Jørgen Smith til norskdesign.no.

Viktig strategisk

Designregistrering er et viktig strategisk virkemiddel bedriftene har for å slå ned på ulovlig kopiering og sikre inntjening av utviklingskostnader. Fortsatt er det mange bedrifter i Norge som kan og bør vurdere dette virkemiddelet, mener Norsk Designråd.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.