INDUSTRI

– Raufoss har godt av tyskere

Teknologihovedstedene Kongsberg og Raufoss ville strevd uten utenlandsk eierskap.

POSITIV TIL SALG: Hydro på Raufoss har fått spennende nye eiere og det er potensial for videreutvikling av bedriften i Norge, mener bransjepolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.
POSITIV TIL SALG: Hydro på Raufoss har fått spennende nye eiere og det er potensial for videreutvikling av bedriften i Norge, mener bransjepolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.Bilde: Norsk Industri

Det sier Knut E. Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri, i en kommentar til at Hydro i oktober solgte bildelproduksjonen sin til tyske Benteler

Positivt

Han viser til at dersom industriparkene på Raufoss og Kongsberg, som lenge besto av hver sin bedrift, prøvde på noe tilsvarende i dag, ville de gått under.

– I dag har vi et utall bedrifter på disse stedene, mange av dem med utenlandsk eierskap. Lærdommen er at det er bedre å ha utenlandske eiere som kan bransjen enn å ha norske eiere som enten ikke kan eller er finansielt motiverte til å satse, sier Sunde.

Han påpeker dessuten at Hydro Aluminium Structures Raufoss har vært til salgs i lang tid.

Videreutvikling

Da investeres det sjelden for lang sikt og det er en uheldig situasjon, slik det også var i sin tid for deler av daværende Kværner.

– Erfaring over tid er også at når en norsk bedrift passer inn i porteføljen til den internasjonale bedriften, er det potensial for videreutvikling hvis de er gode nok. Men det er aldri noen garanti, uansett eierskap. Her ser det ut til å være spennende komplementaritet. Jeg ser det positive i salget, vel vitende om at det alltid er en del støy rundt eierskifter, sier Sunde.

Positiv er også konserntillitsvalgt Michael Hall i Hydro på Raufoss. Derimot er han kritisk til hydroledelsen og det han mener er et passivt forvaltning av eierskapet fra statens side.

Må satse på lettmetall

– På kort sikt tror jeg vi vil få et løft med Benteler som eiere. Men det er klart at vi ikke vil ha noen som helst påvirkning på strategien til et tysk familieselskap. Da vi ansatte stemte mot salget, var det fordi vi mener at vi ikke har mandat til å gi bort verdier som er i offentlig eie og som er bygd opp over flere tiår. Samtidig fikk vi med en protokolltilføyelse der vi sier at slik situasjonen er i dag, vil vi være bedre tjent med Benteler som eier. Under Hydro ville vi bare blitt faset ut, sier Hall.

Noe av det første Benteler har gjort, er å gå inn på eiersida i Sintef på Raufoss.

– Dette er viktig for å beholde Raufoss som utviklingssenter. Men hva eierne gjør om noen år, vet vi ingen ting om. Vi har ingen skriftlige garantier. Det blir opp til oss selv å overbevise om at fortsatt produksjon på Raufoss er den riktige strategien, påpeker Hall.

På jakt

Benteler Automobiltechnik GmbH, som er automotive-delen av Benteler Group, overtar ved årsskiftet og har hittil ikke vært på Raufoss for å presentere planene for bedriftens 550 ansatte.

Stålselskapet sysselsetter 24.000 personer ved 150 anlegg i 35 land og har 80 prosent av virksomheten sin innenfor bildelproduksjon.

Nå ønsker tyskerne et større spekter å tilby kundene. De bygger seg opp i komposittmaterialer og kjøper altså aluminiumproduksjon i Norge.

– Benteler har vært på jakt etter dette lenge. De ser at lettvektsmaterialer tvinger seg fram i en bilindustri som er nødt til å få ned CO2-utslipp og drivstofforbruk, sier Hall.

Eierskifter

Hydro-salget er langt fra det eneste eierskiftet i norsk bilindustri i løpet av de siste månedene:

Kongsberg Automotive (KA) har bedret likviditeten med over 250 millioner euro, hvorav halvparten er ny egenkapital og en rekke nye eiere. ADAS AS, som er en underleverandør til KA, har sammen med Visionaire Consult overtatt TI Automotive på Kongsvinger, mens CT Farsund ble kjøpt opp av sine egne kunder fra bilindustrien og sikret videre drift under navnet Farsund Aluminium Casting AS.

I tillegg har Think flagget sin produksjon ut til Finland, mens både Fundo i Høyanger og Fibo i Holmestrand har gått konkurs.

– Bildelindustrien har vært og er i en ekstremt krevende situasjon. Den ble rammet først og hardest og hadde dessuten kunder rundt om i verden som vaklet på randen av konkurs. Jeg er mest spent på hva som skjer når vrakpantordningene rundt i verden fases ut. Er det da trøkk nok i markedene ellers, eller blir det et tilbakefall? Det er ikke vanskelig å se for seg et scenario som ligner på en W eller iallfall stillstand på et dårlig nivå i 2010, sier Sunde.

Les mer om: