SAMFUNN

Industri rammes hardt

I et brev til Stortingets finanskomité, hevder TBL at norske industribedrifter vil påføres nær 500 millioner kroner i ekstrakostnader fordi avskrivningssatsene for maskiner er senket. Merkostnadene på rundt en halv milliard kroner er regnet ut bare for første året. Over tid blir «straffen» enda verre.

TBL påpeker at nye satser for avskrivning av maskiner rammer industrien hardere enn andre næringer. I hovedsak er det industribedrifter som investerer i maskiner for å øke produktiviteten og kvaliteten. Dersom industrien vegrer seg for å investere i maskiner, vil norsk industri tape i konkurransen med utlandet. TBL tar også med de stadig høyere norske lønningene i argumentasjonen. Nye maskiner kan erstatte ansatte.

TBL ber i første omgang at satsene justeres opp igjen, og helst til samme nivå som i våre nærmeste konkurrentland. TBL trekker fram at Sverige har avskrivningssatser på 30 prosent, hvilket blir dobbelt så mye som i Norge, ifølge de nye satsene. Fra før var de norske satsene på 20 prosent. Finland, Danmark og Storbritannias satser ligger på 25 prosent, mens Tyskland har lagt seg på 20 prosent.

TBL-industrien utgjør mellom 30 og 40 prosent av norsk industri.

Høyre har fremmet et Dokument 8-forlsag om å omgjøre satsene. TBL har lagt seg i selene og startet lobbyarbeidet for å få resten av Stortinget med på Høyre-forslaget når det skal behandles i Stortinget i slutten av uka.

Les mer om: