INDUSTRI

– Oljelobbyen har for stor makt

Bilde: Trond Gram
Trond Gram
16. apr. 2010 - 10:56

Riksrevisjonen presenterte i går sine resultater av en gjennomgang av norsk klimapolitikk, hvor den blant annet konkluderte med at utslippsreduserende løsninger i for liten grad vurderes av aktørene i petroleumssektoren.

Les også:

Riksrevisjonen kritiserer særlig Olje- og energidepartementet OED for i for stor grad å følge oljeselskapenes vurderinger.

Sats på miljøteknologi

SV-politiker Alf Holmelid mener oljelobbyen har fått altfor stor makt i klimapolitikken og finner støtte i Riksrevisjonens rapport for sitt krav om en langt sterkere satsing på grønn teknologi.

– Uten en slik satsing, er det umulig å nå klimamålene, og vi kan få en forvitring av norsk industri, sier han.

Riksrevisjonen pekte i sin rapport på at utslippene av klimagasser fra petroleumsvirksomheten har økt drastisk siden 1990, og i det siste mer enn produksjonsnivået for olje og gass. Men samtidig vurderes utslippsreduserende løsninger i for liten grad av aktørene, noe Riksrevisjonen mener kommer av at det ikke er så mange tiltak igjen i sektoren med kostnader på nivå med eller under summen av nødvendige klimakvoter og CO2-avgift.

Nasjonal strategi

Holmelid mener en ny nasjonal strategi for grønn teknologi blant annet må inneholde en strategi for å benytte statlig eierskap for å utvikle grønn industri, en styrking av miljøteknologifondet og et sterkere fokus på større industrielle investeringer i Enova.

Samtidig etterlyser han mer risikokapital til grønn teknologi gjennom Innovasjon Norge, mer aktiv bruk av GIEK og Eksportfinans til eksportrettet prosjekt innen miljøteknologi og økt arbeid for internasjonale miljøstandarder og miljøreguleringer.

– Si nei til oljeutvinning

I en melding viser Holmelid også til at Riksrevisjonens rapport ble lagt fram samme dag som fagrapportene for Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble offentlig.

Disse rapportene viser at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er sårbare områder, og at konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp vil være store. Holmelid ser disse rapportene i sammenheng, og sier:

– Nå er det på tide å si nei til ny oljeutvinning og heller satse på miljøvennlige arbeidsplasser for framtida.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.