INDUSTRI

Øker slepebåtkapasiteten

GRUNDIG: I en halv time lå Full City og drev før grunnstøting ved Ståstein. En slepebåt på Sørlandet ville ikke klart å redde skipet på den tida.
GRUNDIG: I en halv time lå Full City og drev før grunnstøting ved Ståstein. En slepebåt på Sørlandet ville ikke klart å redde skipet på den tida.

I en halv time drev Full City før grunnstøtingen. Hadde en slepebåt ligget klar ved oppankringsplassen, kunne skipet bitt reddet eller lenser blitt lagt ut tidligere.

Nå vil regjeringen øke slepebåtkapasiteten på Sørlandet.

Det er ikke nok, mener Norsk Sjøoffisersforbund.

På plass

Det finnes allerede slepebåter i Langesund og Brevik-området. Mange av spesialskipene som skal inn og ut til Herøya og Porsgrunn må ha assistanse av slepebåt på grunn av farlig last.

Det er slett ikke sikkert at en slepebåt ville rukket fram før havariet var et faktum.

I dag kunngjør likevel regjeringen at den vil etablere statlig slepebåtkapasitet på Sørlandet så snart det lar seg gjøre. Anbudsrunde vil utlyses i løpet av de nærmeste dagene.

Flere vurderinger

Direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund er enig i at slepebåtkapasiteten er for liten, men mener det er mange andre forhold myndighetene bør se på.

– Vi må se på om ankringsplassen bør være et annet sted og rutinene for trafikksentralen. Dersom skipet ikke svarer, hva bør skje da?, spør Sande retorisk. Han mener blant annet at Trafikksentralen bør se på om ikke skip burde blitt beordret ut i rom sjø og ligge på været i stedet for å ligge på anker nær et naturreservat.

Ut i rom sjø

– Stormen var godt varslet. Skip kunne blitt beordret ut eller i hvert fall hatt hovedmotor i gang for å kunne få kontroll på skipet, sier Sande.

Regjeringen har brukt nær fire år på å innse at slepebåtkapasiteten bør økes.

Lenseberedskap

– Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen slått fast at vi vil sikre en god slepebåtkapasitet med rask responstid langs hele kysten, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ifølge fiskeri- og kystminister Helga Pedersen er beredskapen i Nord-Norge ivaretatt.

– Når vi nå får på plass en fast stasjonert slepebåt på Sørlandet styrker dette både oljevernberedskapen og den generelle sjøsikkerheten. Regjeringen vil også utarbeide en plan for utbygging av slik slepebåtkapasitet på Vestlandet, sier Pedersen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.