INDUSTRI

Nye permitteringer hos Søral

Ovner er stengt og flere ansatte blir permittert hos Søral i Husnes.
Ovner er stengt og flere ansatte blir permittert hos Søral i Husnes. Bilde: CAMILLA AADLAND

– Trass i betydelig reduksjon i kostnadsnivået, er det et svakt resultat Sør-Norge Aluminium presenterer for første halvår 2009, heter det i selskapets halvårsrapport.

Driftsinntektene ble halvert fra 1,4 milliarder kroner i første halvår i fjor til 704 millioner kroner samme periode i år. Driftsresultatet endte på minus 140 millioner kroner. I fjor kunne verket, som eies av Hydro og Rio Tinto Alcan, presentere et overskudd på 162 millioner kroner.

– Kostnadsnivået er redusert betydelig i forhold til samme periode i fjor. Fortsatt stram kostnadskontroll er en viktig del av selskapets plan for å håndtere den vanskelige markedssituasjonen, heter det i halvårsrapporten.

Lavere produksjon

Produksjonen er redusert fra 85.237 tonn til 53.620 tonn elektrolysemetall, etter at ovnene i en av hallene ble stengt i mars. De vil først startes igjen når selskapet ser et varig løft i etterspørselen som gjør det mulig å drive anlegget på en økonomisk forsvarlig måte.

Ifølge Søral har markedet bedret seg noe i løpet av de siste månedene, men selskapet karakteriserer fortsatt markedet som svakt med priser på et svært lavt nivå.

Men selv om aluminiumsprisen er på vei oppover, må flere av smelteverkets ansatte nå permitteres.

Nye permitteringer

I disse dager har det gått ut permitteringsvarsel til om lag 90 ansatte, som starter sin rullerende permittering fra august og utover høsten.

– Det er ikke et tegn på at situasjonen er forverret, men det er en del av permitteringsplanen som Søral startet på i april, heter det i en melding. Det betyr at like mange kommer inn fra 50 prosent permittering til en periode med 100 prosent arbeid.

Selskapet opplyser at aluminiumsprisen nå ligger 500 dollar over bunnivået i februar, men Søral kan først dra nytte av den prisoppgangen i fjerde kvartal.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.