KLIMA

Ny, grønn skatterapport får flengende kritikk

Økte bilavgifter, taxfreekutt og dyrere kjøtt vekker liten begeistring på Stortinget.

 Professor Lars-Erik Borge fra NTNU overleverte onsdag rapporten fra Grønn skattekommisjon, som han har ledet, til finansminister Siv Jensen (Frp).
Professor Lars-Erik Borge fra NTNU overleverte onsdag rapporten fra Grønn skattekommisjon, som han har ledet, til finansminister Siv Jensen (Frp). Bilde: Audun Braastad/NTB scanpix
NTB NTB
9. des. 2015 - 14:44

Kritikken lot ikke vente på seg etter at Lars-Erik Borge hadde lagt fram rapporten «Sett pris på miljøet» fra Grønn skattekommisjon onsdag.

Som pisk foreslår utvalget karbonprising for å redusere klimautslipp og økte avgifter på bruk av bil i storbyene for å redusere lokale utslipp. Gulroten er skattekutt for personer og selskaper på 25-30 milliarder kroner.

Men forslaget om å oppheve avgiftsfordelene på elbiler, slik at de avgiftsbelegges mer likt fossilbiler, møtes med hoderysting.

– Venstre kommer ikke til å gå inn for å fjerne elbilfordeler og gjeninnføre avgift på biodrivstoff, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

– Utvalget foreslår å reversere alt vi har fått til på transport denne perioden, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Liten sammenheng

Også forslaget om å fjerne taxfreeordningen, fordi den bidrar til miljøskade ved indirekte å subsidiere flyreiser, avvises.

Utvalget fjerner taxfreeordningen samtidig som det blir mer lønnsomt å handle i utlandet, fordi produksjonsstøtten for rødt kjøtt i Norge kuttes, anfører Fremskrittspartiet.

– Det er liten sammenheng i utvalgets anbefalinger, sier partiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi.

Norges Bondelag mener forslaget er en total skivebom, fordi det i praksis vil føre til mer importkjøtt og økte klimautslipp.

Rapporten skal danne grunnlag for det borgerlige skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet for 2017. En arbeidsgruppe med de fire borgerlige partiene skal jobbe videre med anbefalingene.

– Ikke nok

Flere enn 80 konkrete anbefalinger inngår i rapporten. Blant dem er forslaget om en ny, generell CO2-avgift på 420 kroner per tonn i ikke-kvotepliktig sektor, som transport.

– En flat CO2-avgift er i tråd med Venstres forslag til statsbudsjett, sier Breivik.

Men han ser for seg at avgiften må være på minst 500 kroner per tonn, ikke 420 kroner, som kommisjonen foreslår.

Breivik er likevel klar på at kommisjonens forslag ikke er tilstrekkelig til å nå klimamålene, fordi de bare vil redusere utslippene med 1-2 millioner tonn CO2. Det er langt unna Stortingets målsettinger, påpeker han.

Miljøorganisasjonene er sterkt kritiske til rapporten og mener den ikke tar Norge noe nærmere et nullutslippssamfunn.

– Forslagene vil rasere den virkningsfulle, norske politikken for nullutslippsbiler, sier Bellonas Hallstein Havåg.

Miljøstiftelsen Zero frykter anbefalingene i sum vil «kvele veksten i salget av utslippsfrie biler».

Endrer bilavgifter

Utvalget tar til orde for en større omlegging av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Økte bilavgifter vil alene gi 12-17 milliarder ekstra kroner i statskassen, om de blir gjennomført.

For personbiler vil endringene innebære en tredelt avgift bestående av ulykkesavgift, som legges på ansvarsforsikringen, miljø- og køprising i storbyene og en ny og lavere drivstoffavgift.

Tyngre kjøretøyer får satellittbasert veiprising etter modell fra andre europeiske land.

– Omleggingen vil øke kostnadene ved bruk av bil, særlig i storbyene i perioder med mye trafikk, sier Borge, som er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Kommisjonen mener Norge for å verne naturområder bør innføre en avgift på naturinngrep som reduserer biologisk mangfold og tilgang på rekreasjonsområder.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.