Nedtur for Bergen Group

Nedtur for Bergen Group
AVANSERT: I begynnelsen av mai leverte Bergen Group BMV sitt hittil største skip, konstruksjonsskipet Fugro Symphony. Nå blir det noen måneder før verftsarbeiderne kan starte utsrutsningen av tre nye offshorefartøy, bestilt av Sartor. Bilde: Tore Stensvold

Bergen Group – skipsbygging:

To verft: Bergen Group Fosen, Bergen Group BMV

2010: Rekord med fem leverte skip: To fra Fosen, tre fra BMV

Ordreserver: Fosen: To ro/pax ferjer for Fjordline, ett offshore konstruksjonsskip for Voldstad

BMV: Fire offshorefartøy: 3 PSV-er til Sartor Shipping. 1 konstruksjonsskip for BOA (foreløpig kontrakt)

Bergen Group driver også med service- og vedlikehold av skip i divisjonen Marine Service. Stort oppdrag med femårs-gjennomgang (tilsvarende 5-årsklassing).

BERGEN: Med pomp og prakt ble konstruksjonsskipet Fugro Symphony overlevert i begynnelsen av mai. Så ble det tomt ved kaia til Bergen Group BMV i Laksevåg.

Først mot vinteren kommer et nytt skrog seilende for å utrustes.

– Det er ikke til å unngå at noen verftsarbeidere permitteres, men alle ingeniørressursene har fullt opp av arbeid, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group.

Stille periode

Bergen Group har kapret nye kontrakter på offshorefartøy. Men det tar tid før skrogene er bygget i Polen og kommer til verftet BMV i Hordaland. Ved Bergen Group Fosen i Trøndelag blir det etter hvert full fart i arbeidet med utrustning av to passasjer- og bilferjer for Fjordline, med levering til våren 2012 og høsten samme år.

Men siden september i fjor har det vært lite skip å se ved kai. I august kommer det første Fjordline skroget.

– Vi lever i en bransje der vi er vant til bølgedaler, men det ble en bråstopp i kontraheringer i fjor. Vi er inne i en vakuumperiode. Vi klarer ikke å utnytte verftskapasiteten optimalt, sier Risnes. Heldigvis for mange av de ansatte har konsernet flere divisjoner som står i beit for arbeidskraft.

TUNGT: Verken Bergen Group BMV eller Fosen har noen skip inne til utrustning nå. Skorgene er imidlertid under bygging i utlandet. Til høsten blir det nye aktivitet. Ingeniører og innkjøpere har hendene fulle.
TUNGT: Verken Bergen Group BMV eller Fosen har noen skip inne til utrustning nå. Skorgene er imidlertid under bygging i utlandet. Til høsten blir det nye aktivitet. Ingeniører og innkjøpere har hendene fulle. Tore Stensvold

Hever kompetansen

– Vi overfører en del folk internt midlertidig til offshoresegmentet samt leier ut til eksterne. For engineering og innkjøp har det vært nok å gjøre hele tiden, sier Risnes.

Bergen Group er opptatt av å bevare skipsbyggerkompetansen og heller bygge opp enda mer kunnskap i lavkonjunkturperioder.

– Vi er overbeviste om at vi må bygge enda mer komplekse skip framover. Det krever mer av oss og vi må derfor heve kompetansen ytterligere, sier Risnes.

Les mer om: