Nærmer seg Tsjernobyl-nivå

Nærmer seg Tsjernobyl-nivå
SOM TSJERNOBYL: Mengden radioaktivt cesium som har sluppet ut fra Fukushima-anlegget er på opptil 60 prosent av utslippet fra Tsjernobyl, ifølge østerrikske forskere. Mengden radioaktivt jod skal være på 20 prosent av Tsjernobyl. Bilde: REUTERS/Scanpix

Målestasjonene til det internasjonale organisasjonen CTBT som overvåker prøvestansavtalen for atomvåpen fanger opp data som kan brukes til å beregne hvor store utslippene av radioaktive stoffer fra kjernekraftulykken i Japan har vært.

Det har østerrikske Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gjort.

Deres beregninger viser at utslippene av cesium fra Fukushima-anlegget i Japan kan være i ferd med å nærme seg Tsjernobyl-nivå.

Cesium og jod

Fukushima-utslippet står for mellom 20 og 60 prosent av den mengden radioaktivt cesium som slapp ut fra Tsjernobyl. Mengden radioaktivt jod er på 20 prosent av Tsjernobyl-nivå, ifølge ZAMG.

De baserer seg på målinger av radioaktivt jod og cesium som ble slynget ut fra Fukushima-anlegget den 12. og 13. mars. De radioaktive stoffene krysset Stillehavet og nådde CTBTs målestasjon i Sacramento i California den 17. mars.

«Maksimumsnivået der den 18. mars var på 14.000 mikrobequerel jod-131 per kvadratmeter. Basert på simuleringer med vår spredningsmodell anslår vi nivået på kilden for cesium og jod som trengs for å forklare disse målingene. De utgjør henholdsvis 1,3 X 10 17 bequerel og 5X10 15 bequerel per dag,» skriver ZAMG i en analyse.

Se hvordan utslippene fordeler seg i forskernes modelleringer

Tall over strålingsnivåer i luften rundt Fukushima-kraftverkene. Informasjon fra den japanske regjeringen. Innhentet 24. mars 2011.
FUKUSHIMA: Dette er strålingsnivåene rundt Fukushima-anlegget den 23. mars. Alle tall er i mikrosievert per time. Tallene er fra den japanske regjeringen. Japans regjering

Høyere daglige utslipp

De daglige utslippene av cesium fra Tsjernobyl var rundt 70 prosent høyere enn dette. Der slapp det ut 1,76X10 18 bequerel jod-131 og 8,5X10 16 bequerel cesium-137 per dag, ifølge de østerrikske forskerne.

Fra Tsjernobyl ble det sluppet ut en lang rekke radioaktive stoffer, men jod og cesium er blant dem som gir størst helserisiko. Fra det japanske kraftverket skal det hovedsakelig være jod og cesium som slipper ut.

Fortsatt er det usikkerhet rundt hvor mange krefttilfeller som skyldes utslippene fra Tsjernobyl. Rundt 6000 barn skal ha fått kreft i skjoldbruskkjertelen, ifølge New Scientist.

Jod blir tatt opp av skjoldbruskkjertelen og kan gi økt kreftfare. Strålingen er kraftigere enn den fra cesium, men jod halveres i mengde på bare 8 dager. Cesium som gir fra seg mindre stråling har en halveringstid på 30 år. Stoffet tas opp av musklene i kroppen, men skilles ut etter en tid.

Vinden endret retning

Den 14. mars endret vinden i Japan retning. Utslippene fra Fukushima ble da ført inn i landet. Der ble det gjort målinger ved CTBTs stasjon i Takasaki.

«Målingene fra 15. mars viser konsentrasjoner av jod-131 på 1,5X10 7 mikrobequerel per kvadratmeter (24 timer), tusen ganger høyere enn målingene i California. Basert på våre modellsimuleringer av skyen anslår vi kildens mengder av cesium og jod. De tilsvarer henholdsvis 1,2X10 17 bequerel og 4X10 16 bequerel per dag,» skriver ZAMG.

Forskernes anslag for utslippet av jod fra Fukushima basert på målingene fra Japan stemmer godt overens med målingene fra California. Men anslagene for cesium varierer, fastslår institusjonen.

Mistet to dager

Ifølge ZAMG-forskerne ble ikke utslippene fra 15. og 16. mars målt av CTBT-stasjoner, siden vinden førte utslippene med seg ut i Stillehavet.

«De tre dagene med utslipp av jod-131 fra Fukushima utgjør rundt 20 prosent av de totale utslippene fra Tsjernobyl, mens utslippet av cesium-137 er mellom 20 og 60 prosent av de totale Tsjernobyl-utslippene, alt etter hva man tror på av forholdet mellom jod og cesium i målingene i Japan,» skriver ZAMG-forskerne.

De har også anslått hvor store stråledoser disse beregningene vil tilsvare i området rundt selve kraftverket. Dosene der vil ligge på mellom 1 og 5 mikrosievert per time, ifølge beregningene deres. Og dette samsvarer godt med de målingene som Det internasjonale atomenergibyrået IAEA oppgir, ifølge ZAMG.

Store mengder drivstoff

Tsjernobyls utslipp varte i ti dager. Det er usikkert hvor lenge Fukushima-utslippene vil fortsette. Ifølge ScienceMag hadde Tsjernobyl 180 tonn radioaktivt avfall på lager da ulykken skjedde. Fukushima hadde i fjor over 1760 tonn brukt og ubrukt kjernefysisk avfall på lager.

Reaktor nummer 3 ved Fukushima Daiichi inneholder 90 tonn drivstoff, og har mye skader. Lagringsdammen ved reaktor 4 inneholder 135 tonn. I kjernekraftulykken ved Three Mile Island i USA i 1979 gikk 30 tonn drivstoff tapt.

Ekstremt lave mengder stråling fra Japan har for øvrig også nådd Island. Her er det målt 10 mikrobequerel per kvadratmeter, som tilsvarer en stråledose på en milliontedels nanosievert per time. Dette er hundre millioner ganger lavere enn den normale bakgrunnsstrålingen i Østerrike.

Les også:

Strålingen har nådd Norge

– Drastiske endringer i livsstil

Høy radioaktivitet påvist på flere personer

Steng gamle kjernekraftverk

– Fukushima ingen atomkatastrofe

Les mer om: