Må ta ansvar utenfor Norge

SAMFUNNSANSVAR: Finn Bergesen jr. i NHO, utviklings- og miljøminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad under framleggelsen av en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. (Bilde: Tore Stensvold)
MEDIAKRITIKK: Statsråd Erik Solheim mener media er altfor kravstore når bedrifter blir hudflettet for arbeidsforhold hos underleverandører de norske selskapene ikke har noen mulighet for å ha kjennskap til. Men han understreker at norske bedrifter må ta med seg norske verdier ut og selv etterleve dem. (Bilde: Tore Stensvold)
STRENG: Nærings-og handelsminister Sylvia Brustad og regjeringen bedyrer at norsk næringsliv har samfunnsansvar utenfor Norges grenser også. (Bilde: Scanpix)
ENIGHET: LO-leder Roar Flåthen, NHO-sjef Finn Bergesen Jr, Utviklings- og miljøminister Erik Solhem og statssekretær i UD, Elisabeeth Walsaas var skjønt enig om det meste da Strortingsmelding 10 om Næringslivets samfunnsansvar utenfor Norges grenser ble lagt fram 23. januar. (Bilde: Tore Stensvold)
PÅ TIDE: Både LO-leder Roar Flåthen og Finn Bergesen Jr, adm. dir. i NH, mente det var på tide at myndighetene fikk ferdig stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar. (Bilde: Tore Stensvold)

Det er budskapet i regjeringens stortingsmelding om Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

– Politikkens og næringslivets ansvar for å sikre skikkelige arbeidsforhold slutter ikke ved Norges grenser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

På grunn av influensa ble han nødt til å sende statssekretær Elisabeth Walaas til presentasjonen hos DNV i ettermiddag.

Arbeidsmiljø og korrupsjon

Regjeringen tydeliggjør dermed bedrifters ansvar når det gjelder menneskerettigheter, anstendig arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon.

Les også: Jobber for seks kroner timen for Hydro

Regjeringen og utenrikstjenesten vil styrke sitt engasjement gjennom økt rådgivning, samarbeid og dialog med næringslivet, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding i forbindelse med presentasjonen i dag.

Det ble utdypet av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad under presentasjonen.

– Men staten må foran med et godt eksempel, Vi skal ikke sette strengere krav til næringslivet enn til oss selv, sier Brustad.

Les Stortingsmeldingen her.

Opplysningsplikt

Sylvia Brustad sier at regjeringen vil foreslå at Regnskapsloven skal pålegge norske virksomheter utvidet opplysningsplikt når det gjelder hvordan etiske retningslinjer ivaretas.

– Dessuten vil det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som skal fremme retningslinjene og behandle klager, bli styrket. I tillegg videreføres og styrkes en rekke andre tiltak, sier næringsminister Sylvia Brustad.

NHO-sjef FInn Bergesen er svært fornøyd med at regjeringen har kommet med en klar og tydelig melding om samfunnsansvar.

– Meldingen er på 100 sider. Jeg er ikke enig i det som står på absolutt alle, men det er ikke langt fra, sier Bergesen.

Det han mislikte, var forslaget om opplysningsplikt i Regnskapsloven.

Staten også

Regjeringen understreker at norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å ivareta etiske hensyn og opptre ansvarlig, og at staten selv skal ta samfunnsansvar, som eier, investor, innkjøper og i forvaltningen av bistandsmidler.

– Denne Stortingsmeldingen er uttrykk for det aktive arbeidet Regjeringen gjør for et mer forpliktende internasjonalt rammeverk for bedrifters samfunnsansvar i utlandet, for menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljø, understreker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå