Katalysatortabletter av bærematerialet Cerium Oksid kan fjerne utslipp av lystgass fra salpetersyre. Lystgass er svært skadelig for klimaet. (Bilde: Truls Tunmo)

Lystgass på plass i kvotesystemet

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har godkjent den norske tildelingsplanen for klimakvoter. Det betyr at planen som ble vedtatt av Stortinget i februar trer i kraft.

Dermed godkjennes også det norske forslaget om at utslipp av lystgass fra mineralgjødselproduksjon skal inkluderes i kvotesystemet.

Selv om lystgass slippes ut i langt mindre volum enn CO 2, er denne klimagassen hele 310 ganger sterkere.

Industriens utslipp av lystgass utgjorde over fire prosent av de norske utslippene av klimagasser i 2005.

Bra for norske bedrifter

– Det er bra at kvotesystemet er på plass. Nå kan norske bedrifter tjene penger på å redusere sine klimagassutslipp. Kvotesystemet er et sentralt klimapolitisk virkemiddel, og bidrar vesentlig til at Norge vil oppfylle utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en melding.

Yara er den største lystgassforurenseren i Norge og selskapet har jobbet for at utslippene skal inkluderes i kvotesystemet.

Selskapet har utviklet en renseteknologi som kan fjerne utslippene av 100 millioner tonn CO 2-ekvivalenter årlig fra lystgass, ved hjelp av katalysatortabletter av bærematerialet Cerium Oksid.

Går videre med renseteknologi

– Dette skaper et insentiv for at vi kan gå videre med vår teknologiutvikling. Tre av våre fabrikker i Norge er utstyrt med denne teknologien. Ved de to andre er det litt vanskeligere å implementere den. Nå får vi et insentiv for å installere katalysatorer, sier Tore K. Jenssen, sivilingeniør og HMS-direktør i Yara International ASA, til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at selskapet er avhengig av å komme under en viss utslippsgrense for å få betalt for teknologiutviklingen.

– Da får du finansiert FoU-innsatsen, sier Jenssen.

Reduserer utslipp med over 70 prosent

Yaras patenterte teknologi gjør det mulig å rense mellom 70-90 prosent av dette utslippet, eller omregnet til rundt 100 millioner tonn CO 2-ekvivalenter.

Teknologien er allerede implementert i 11 av Yaras 24 fabrikker på verdensbasis.

Når resten av fabrikkene får teknologien installert, blir de totale lystgassutslippene redusert med 50 prosent i forhold til utslippsnivået selskapet hadde før det begynte å installere katalysatorteknologien i 2002.