INDUSTRI

Klif vil kontrollere tanken

TANK YOU: Klif ønsker bedre kontroll over tankene. 80 av 110 årlige utslipp av olje, kjemikalier og farlig avfall kunne vært unngått, mener direktoratet. De foreslår å innføre en ny forskrift som regulerer tankene bedre.
TANK YOU: Klif ønsker bedre kontroll over tankene. 80 av 110 årlige utslipp av olje, kjemikalier og farlig avfall kunne vært unngått, mener direktoratet. De foreslår å innføre en ny forskrift som regulerer tankene bedre. Bilde: SFT
Kjetil Malkenes Hovland
7. feb. 2011 - 15:07

Oljelekkasjer og kjemiske stoffer som renner ut av tankene og ned på bakken eller ned i elver og bekker.

Dette skjer i snitt 110 ganger i året, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Opptil 80 av disse kunne vært unngått, mener direktoratet.

Trenger veiledning

Direktoratet ønsker nå å stille strengere krav til lagringstankene for olje, kjemikalier og farlig avfall ved industrianlegg landet rundt.

Mange bedrifter spør Klif om råd for å forebygge akutt forurensning fra tankene sine, siden reglene er noe uklare. I dag er det bare prosessindustrien som er omfattet av regler for oppbevaring av farlige kjemikalier og olje. Klif har i tillegg stilt krav til enkelte andre tankanlegg.

Mange bedrifter spør Klif om råd for å forebygge akutt forurensning fra tankene sine, siden reglene er noe uklare. I dag er det bare prosessindustrien som er omfattet av regler for oppbevaring av farlige kjemikalier og olje. Klif har i tillegg stilt krav til enkelte andre tankanlegg.VEST TANK: Landets mest kjente tankulykke skjedde på disse store tankene ved Vest Tank, men hvert år skjer det rundt 110 utslipp fra mindre tanker. Nå vil Klif forebygge bedre. Scanpix

De fleste tankanlegg er per i dag ikke omfattet av sikkerhetsregler. Klif har derfor utarbeidet et forslag til en ny forskrift som de ønsker å sende på høring, om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall.

– Vi mener at både sikringen av tankene mot akutt forurensning og beredskapen ved utslipp, må forbedres. Vi har i dag oversendt et utkast til ny forskrift som regulerer de tankene som er mest utsatt for å skade miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Klif, i en pressemelding.

Over 10 kubikkmeter

Hvis du har en oljetank på over ti kubikkmeter eller eller en tank for kjemikalier eller farlig avfall på mer enn to kubikkmeter, så vil du bli omfattet av forskriften, foreslår Klif.

«For oljeproduktene alene medfører denne volumgrensen at antallet tanker som omfattes av forskriften reduseres fra cirka 34 000 til cirka 20 000,» skriver Klif i sitt følgebrev til Miljøverndepartementet.

Direktoratet mener at det vil koste mer enn det smaker å innføre samme krav for alle lagringstanker.

«Klif mener derfor at det ville føre for langt om alle tanker skulle omfattes av forskriften.»

Kan spare 290 mill.

Ifølge direktoratet vil staten spare mye penger fordi man slipper å følge opp uhell og utslipp fra tankene.

«Nytteeffekten er totalt estimert til å være i størrelsesorden 90-290 millioner kroner per år,» skriver Klif.

Det vil likevel koste en del for bedrifter som må investere i nye tanker og oppsamlingsarrangement.

– Blir tydeligere

«De totale kostnadene er grovt anslått til 40 millioner kr per år (annuitet),» skriver Klif.

Direktoratet mener likevel av dette samlet sett vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom forskrift.

– Dagens miljøregelverk er mangelfullt. Den nye forskriften vil tydeliggjøre hva som forventes, slik at nødvendige sikringstiltak blir iverksatt, sier Ellen Hambro.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.